Umowa o wartości 35 mln zł na modernizację odcinka szlaku kolejowego Łowicz-Bełchów została podpisana w warszawskiej siedzibie PKP PLK S.A. Pociągi pasażerskie będą mogły jeździć tym odcinkiem nawet do 80 km/godzinę szybciej niż obecnie.

Fot. PKP PLK
Fot. PKP PLK

W przetargu wybrane zostało konsorcjum firm COLAS Rail Polska Sp. z o.o. oraz COLAS Rail S.A.S. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace projektowe, a zakończenie prac budowlanych zaplanowane jest na IV kwartał 2018 roku.

PKP PLK chcą poprawić parametry linii, by uzyskać na niej dopuszczalne prędkości do 140 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych. Do tej pory na tym odcinku pociągi mogły jechać z maksymalną prędkością 60 km/h.

Należy zwrócić uwagę, że krótki odcinek z Łowicz Głównego do tzw. posterunku odgałęźnego w Placencji już był modernizowany (wraz z wymianą sieci trakcyjnej) w latach 2012-2013. Na odcinku od Bełchowa do Skierniewic wymieniona w tych latach została część podkładów oraz szyn. Maksymalne prędkości obecnie tam obowiązujące wynoszą do 100 km/h.

Poza podpisaną 4 grudnia umową na modernizacji trasy Bełchów – Łowicz Gł., w latach 2020 – 2021 zaplanowane są kolejne roboty między Bełchowem a Skierniewicami.

Dlaczego między Bełchowem a Łowiczem zdecydowano się podnieść parametry trasy do szybkości 140 km/h, jakie zmiany pociągną za sobą te roboty na przystankach, a także o ile skróci się docelowo czas podróży koleją z Łowicza do Skierniewic – przeczytasz jutro w Nowym Łowiczaninie.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.