Łowicki Ośrodek Kultury zakwalifikował się do programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2019, w ramach którego otrzymał dofinansowanie w wysokości 7.500 złotych na zorganizowanie eksperckiej diagnozy społecznej, mającej na celu rozpoznanie oczekiwań odbiorców względem ośrodka oraz zebranie pomysłów w celu poszerzenia jego oferty.

Autorem wniosku jest Jakub Papuga, który powiedział nam, że diagnoza będzie dotyczyła trzech grup: młodzieży, osób niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi.

W przygotowaniu diagnozy udział wezmą pracownicy ośrodka pod kierunkiem eksperta. Odbędzie się m.in. badanie fokusowe z udziałem liderów środowisk i wszystkich osób zainteresowanych. Pracownicy ośrodka z animatorem wyruszą również w miasto, do miejsce, gdzie mogą spotkać osoby z grup docelowych, a więc m.in. do parku Błonie, na place zabaw czy do szkoły z oddziałami integracyjnymi, aby porozmawiać o ich oczekiwaniach względem ŁOK.

Druga część projektu obejmuje przeprowadzenie konkursu, w ramach którego każdy będzie mógł zgłosić propozycję wydarzeń lub inicjatyw, które mają się odbyć w ośrodku, spośród których, od 3 do 7 zostanie wybranych do realizacji.

1 komentarz

  1. Michał Pawlęga, pedagog dorosłych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, członek Porozumienia Kobiet 8 Marca. Jeden z założycieli i sekretarz zarządu Lambdy – Warszawa. Od 2006 roku pełni obowiązki członka zarządu Amnesty International.
    Źródło: Encyklopedia LGBT

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.