Jubileusz 35-lecia istnienia w Łowiczu łowickiego koła zrzeszającego osoby niewidome i niedowidzące obchodzony był 26 października w restauracji Polonia w Zaciszu.

Członkowie zarządu łowickiego koła PZN
Członkowie zarządu łowickiego koła PZN

Był to jednocześnie jubileusz 35-lecia „prezesowania” kołu przez Annę Wesołek.

Przedstawiciel Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Łodzi wręczyła listy gratulacyjne od zarządu. Nie zawiedli też przedstawiciele samorządu, innych stowarzyszeń działających na terenie powiatu łowickiego, m.in. Klubu Seniora „Radość”, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, przedstawicieli stowarzyszenia diabetyków i innych.

Miłym akcentem był występ młodzieży z zespołu folklorystycznego „Blichowiacy” działającego przy szkole na Blichu w Łowiczu.
Przytoczona została także krótko historia łowickiego koła PZN.

Powołane zostało do życia decyzją prezydium okręgu PZN w Łodzi w maju 1982 roku. Z chwilą rozpoczęcia działalności liczyło kilkanaście osób, obecnie liczy ponad 50.

Na przewodniczącą koła została wybrana wtedy Annę Wesołek, która funkcję tę pełni do dzisiaj.

Więcej w najbliższym Nowym Łowiczaninie.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.