Utrudnienia na ulicy Sokołowskiej w Bolimowie, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szkolną zakończą się w ten weekend. Pracownicy firmy Staniż z Żelechlinka, którzy wykonywali prace drogowe przez ostatnich kilka tygodni zapowiedzieli nam, że w sobotę 22 września ostatecznie je zakończą.

Roboty prowadzone były na długości 115 m ul. Sokołowskiej, polegały na sfrezowaniu nawierzchni i położeniu nowej nakładki, wykonaniu po wschodniej stronie chodnika (do ułożenia pozostało jedynie kilka metrów kostki), a także czterech krat deszczowych do odbioru wód opadowych, które skierowane zostały kolektorami do rowu, po zachodniej stronie ulicy. Rozwiąże to problem mieszkańców ulicy, którzy po większych opadach deszczu byli zalewani.

Prowadzone prace powodowały utrudnienia w ruchu, szczególnie po wschodniej stronie ulicy, gdzie powstawał chodnik.

Komentowanie nie jest możliwe.