Przypominamy o ogłoszonym przez burmistrza Krzysztofa Kaliński konkursie na najlepszą pracę dyplomową o Łowiczu.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktoranckie, niezależnie od kierunków studiów, w dwóch kategoriach: tematyka społeczna (oświata, historia, kultura, kultura fizyczna i sport) lub tematyka gospodarcza (architektura, infrastruktura techniczna miasta, lokalna przedsiębiorczość, bezrobocie, turystyka). Ważne, aby zgłaszane prace poruszały problematykę związaną z Łowiczem.

Prace konkursowe można zgłaszać do 25 września br. Można to zrobić osobiście lub nadesłać korespondencyjnie w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miejski w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, z dopiskiem: „Konkurs – praca dyplomowa”. Rozstrzygnięcie konkursu zapadnie do dnia 6 listopada br.

Nagrodzono najlepsze prace dyplomowe o Łowiczu

Katarzyny Wielkie!

3 komentarze

  1. Radny załatwi to i nagrodunia będzie 😜

  2. Oj Asiu Asiu

  3. po co nadsyłać zgłoszenia jak i tak znowu pinta wygra

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.