Wojskową oprawę miała uroczystość patriotyczna pod Pomnikiem Poległych na cmentarzu w Koźlu, zorganizowana z okazji 80. rocznicy bitwy nad Bzurą.

Na zaproszenie organizatora obchodów, czyli Gminy Stryków, do Koźla przybyli żołnierze 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej z Leźnicy Wielkiej, którzy podczas uroczystości oddali w powietrze salwę honorową ku czci poległych we wrześniu 1939 r. podkomendnych gen. Tadeusza Kutrzeby z 55 Pułku Piechoty 14 Dywizji Armii Poznań.

Z wojskowym ceremoniałem odbył się na cmentarzu apel poległych.

Podczas patriotycznej uroczystości przemawiał burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, członek Zarządu Powiatu Zgierskiego Wojciech Brzeski i dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Iwona Wieczorek, odczytano listy od Ministra Obrony Narodowej, posła na Sejm RP Marka Matuszewskiego i starosty brzezińskiego. Spotkanie pod pomnikiem poprowadził aktor Krzysztof Kaczmarek.

Poczty sztandarowe pod pomnikiem wystawiły szkoły, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, koło łowieckie i wojsko. Uroczystości w Koźlu rozpoczęły się od mszy św. odprawionej w miejscowym kościele, skąd uczestnicy przeszli na cmentarz.

Po przemówieniu i apelu poległych, pod pomnikiem złożono kwiaty, a następnie wszystkich zaproszono do Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu na część artystyczną – patriotyczny koncert.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.