Dwoje kandydatów ubiega się o wybór na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Kiernozi.

Urząd Gminy w Kiernozi
Urząd Gminy w Kiernozi

Komitet Wyborczy Razem dla Kiernozi zgłosił 47-letnią Sylwię Małachowską – nauczycielkę WoS i historii w Gimnazjum w Kiernozi. KWW Wyborców gminy Kiernozia zgłosił natomiast 26-letniego Sylwestra Alana Szczypińskiego, mieszkańca Kiernozi, będącego strażakiem zawodowym w Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Kiernozi odbędą się w niedzielę 4 grudnia.

Są one konsekwencją wyboru byłego już teraz przewodniczącego tejże rady Marka Radaszkiewicza na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiernozi, której organem prowadzącym jest samorząd lokalny.

Odbędą się wyłącznie w okręgu nr 4 w Kiernozi, z którego wybrany został przed dwoma laty Marek Radaszkiewicz. Okręg obejmuje swoim zasięgiem osiedle Marii Walewskiej i ulice: Parkową, Piękną, Leśną, Łowicką oraz Przytargową.

Komentowanie nie jest możliwe.