Koronawirus wymusił wprowadzenie zmian w projekcie „Rodzina z przyszłością”, który Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu realizuje od 1 marca ubiegłego roku. W lipcu miał się odbyć dwutygodniowy wyjazd socjoterapeutyczny dla 30 dzieci z rodzin zastępczych, jednak tegoroczne wakacje stanęły pod znakiem zapytania.

Poprzedni wyjazd socjoterapeutyczny, fot. archiwum PCPR

 

– Jeśli nawet wyjazdy grupowe będą organizowane, to na pewno o zaostrzonym rygorze sanitarnym. Pozostaje więc pytanie, czy rodzice zdecydują się wysłać dzieci na takie wakacje? – zadaje sobie pytanie Małgorzata Janicka z PCPR.

Z tego powodu PCPR zrezygnował z organizacji wyjazdu, jednocześnie oferując uczestnikom projektu inną formę wsparcia, jaką jest refundacja zakupu sprzętu komputerowego. Dzięki temu dzieci z rodzin zastępczych dostaną 25 laptopów i 10 urządzeń wielofunkcyjnych.

Będą one wykorzystywane m.in. do prowadzenia zdalnej terapii logopedycznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, korepetycji z matematyki i języka angielskiego. Dodatkowo zakupione zostaną laptopy dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracownika socjalnego. Psycholog otrzyma nowy telefon komórkowy do kontaktów z rodzinami zastępczymi i dziećmi.

W sierpniu planowany jest dziesięciodniowy turnus terapeutyczny dla 20 osób. PCPR ma nadzieję, że wyjazd uda się zorganizować. – O zachowanie reżimu sanitarnego będzie łatwiej, bo wraz z dziećmi pojadą na ten wyjazd rodzice – przekonuje Małgorzata Janicka.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.