W drugiej połowie roku wydany zostanie album pt. „Łowicka kultura ludowa na starej fotografii”. Łowicki Ośrodek Kultury pozyskał na ten cel dotację 20.000 zł.

Album ma w obszerny i atrakcyjny dla współczesnego czytelnika sposób ukazać bogate dziedzictwo kulturowe regionu łowickiego. Będą się na niego składać fotografie oraz część opisowa, której autorami będą: Karolina Rutkowska, Marzena Kozanecka-Zwierz oraz Magdalena Bartosiewicz. Przygotowaniem wydawnictwa zajmuje się zespół redakcyjny, w skald którego wchodzą miłośnicy folkloru łowickiego, aktywni zbieracze i dokumentaliści.

Autorem wniosku o przyznanie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest dyrektor ŁOK Maciej Malangiewicz.

Komentowanie nie jest możliwe.