Okolice Łowicza

Kosze na odpady. Fot. archiwalne, Tomasz Bartos

Gmina Bolimów ponownie podniesie stawki za odpady?

Możliwe, że przyjęta przez radnych gminy Bolimów stawka za odbiór i utylizację odpadów, która miała wejść w życie od 1 stycznia, zostanie jeszcze podniesiona. Podjęta w tej sprawie 23 września uchwała Rady Gminy została najprawdopodobniej uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi.