Okolice Łowicza

Budynek główny SKR w Kocierzewie. Fot. A. Antosiewicz

SKR w Kocierzewie wyprzedaje sprzęt rolniczy

Decyzja o likwidacji Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kocierzewie zapadła w połowie 2016 roku z powodu bardzo trudnej sytuacji finansowej. Obecnie trwa wyprzedawanie sprzętu rolniczego, a dwie bazy – w Kocierzewie Południowym i Północnym znalazły już nabywców.

Niedługo Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego

Niedługo Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego

Zmieniamy w tym roku formułę rajdu, bo w ostatnich latach jego program zaczął się coraz bardziej rozrastać i w opinii wielu uczestników nie było to już to, o co nam chodziło na początku – mówi prezes oddziału PTTK w Łowiczu Adam Szymański o rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego, który odbędzie się 11 lutego.

Kolejny sukces pieśniarza ludowego

Kolejny sukces pieśniarza ludowego

Stanisław Madanowski, mieszkaniec Boczek, pieśniarz ludowy, został laureatem I nagrody w kategorii solistów II Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+”, organizowanego przez Łódzki Dom Kultury.

Z doktorem Janem Wróblewskim, kierownikiem NZOZ Łowicka Przychodnia Zdrowia przu ul. Mostowej w Łowiczu, rozmawialiśmy
m.in. o tym, jakie zachorowania dominują w ostatnim czasie. Fot. Agnieszka Antosiewicz

Grypa: już 1.800 zgłoszeń

Od początku tego roku ośrodki zdrowia z terenu powiatu łowickiego zgłosiły do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu 1.803 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne.