Jednogłośnie i bez dyskusji radni gminy Łyszkowice przegłosowali zaproponowany przez wójta projekt uchwały ustalający średnią cenę żyta przyjmowaną do obliczania wysokości podatku rolnego na dotychczasowym poziomie.

Oznacza to, że podatek rolny w przyszłym roku na terenie gminy Łyszkowice nie wzrośnie i będzie wynosił 97,5 zł za hektar przeliczeniowy rocznie. Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi bowiem równowartość pieniężną 2,5 kwintal żyta, a tę wartość radni ustalili na 39 zł.

Podawana przez GUS średnia cena żyta w skali kraju nieco wzrosła i wynosi za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający 2018 rok 52,49 zł za dt (decytonę czyli kwintal).

W ubiegłym roku cena ta wynosiła 52,44 zł za 1 dt, a za jeszcze wcześniejszy okres – 53,75 zł za 1 dt.

Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego. Tak właśnie postanowiono w Łyszkowicach.

Komentowanie nie jest możliwe.