Po głosowaniu nad udzieleniem wójtowi gminy Łyszkowice wotum zaufania, przewodnicząca rady gminy ogłosiła, że uchwała została podjęta. Jednak jej skutkiem faktycznym jest nieudzielenie wójtowi wotum zaufania.

Sesja Rady Gminy Łyszkowice. Po prawo wójt Adam Ruta. FOT. EWR

W sesji absolutoryjnej, na której po raz pierwszy pochylono się nad projektem uchwały ws. wotum zaufania dla wójta, uczestniczyło 11 radnych Rady Gminy Łyszkowice. 6 z nich podniosło rękę za uchwałą, 3 osoby były przeciw, a 2 wstrzymały się od głosu. Oznacza to, że uchwała została podjęta ze skutkiem w postaci nieudzielenia wójtowi absolutorium. 

Dlaczego?

Wmyśl art. 28 aa Ustawy o samorządzie gminnym:
“9. o zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania”.

Zgodnie z powyższym zapisem, wotum zaufania zostałoby wójtowi Adamowi Rucie udzielone, gdyby uchwałę poparło przynajmniej 8 osób z 15-osobowego składu rady.
Po sesji, w rozmowie z nami, przewodnicząca rady Grażyna Rykała, przyznała, iż rzeczywiście wygląda na to, że rada nie udzieliła  wójtowi wotum zaufania.

Najprawdopodobniej ostatecznie kwestię tę rozstrzygnie dopiero nadzór prawny wojewody. W sesji nie uczestniczył bowiem radca prawny urzędu (a szkoda!), uchwała ws. wotum zaufania trafiła pod obrady rady po raz pierwszy w historii i zapewne stąd wynikły kłopoty z interpretacją wyniku głosowania.

Dla porównania, 26 czerwca w sąsiedniej gminie Głowno, gdzie za udzieleniem jej wójtowi Markowi Jóźwiakowi wotum zaufania również zagłosowało 6 radnych, przewodniczący ogłosił, że projektu nie poparła bezwzględna większość składu rady, co jest równoznaczne z nieudzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Wójt gm. Łyszkowice Adam Ruta, zapytany przez nas o interpretację decyzji radnych, czyli o to, czy w swoim odczuciu wotum zaufania uzyskał, czy nie, nie chciał odpowiedzieć wprost. Stanowczo stwierdził natomiast, że wotum zaufania udzielili mu w 2018 r. mieszkańcy gminy Łyszkowice podczas wyborów samorządowych – nie tylko za rok 2018, ale i za całą poprzednią kadencję.

Pewne jest, że na sesji 28 czerwca Rada Gminy Łyszkowice 10 głosami za przy 1 wstrzymującym się zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu 2018r. oraz 8 głosami za przy 3 wstrzymujących się udzieliła wójtowi absolutorium. Przy podejmowaniu uchwały absolutoryjnej również wymagana jest bezwzględna większość ustawowego składu rady, która została osiągnięta w liczbie 8 głosów za.

Więcej o sesji w Łyszkowicach, w tym o debacie nad raportem o stanie gminy, napieszemy w “Nowym Łowiczaninie” 4 lipca. 

 

13 komentarzy

 1. kiełbasa

  Ktoś tu nie radzi sobie z werdyktem Rady Gminy.

 2. Ktoś tu nie radzi sobie z prowadzeniem obrad . Trzeba lepiej się przygotowywać do sesji , skoro powierzono tak ważną funkcję .

  • obserwator

   Podobno wójt nie chce przyjąć do wiadomości ,że nie uzyskał wotum zaufania.Ale to i tak nic nie da.Musi przestrzegać prawa i pogodzić się z decyzją radnych.

 3. A ta pani w środku oskarżona w sprawie karnej co jeszcze robi

 4. Co za stalinowiec wymyślił taką interpretację??? Prawdopodobnie kierownik Ośrodka Kultury?

 5. Mieszkaniec

  W sesji absolutoryjnej, na której po raz pierwszy pochylono się nad projektem uchwały ws. wotum zaufania dla wójta, uczestniczyło 11 radnych Rady Gminy Łyszkowice. 6 z nich podniosło rękę za uchwałą, 3 osoby były przeciw, a 2 wstrzymały się od głosu.
  Czego tu nie rozumiecie?
  Bezwzględna większość z 11 to 6.
  Liczymy osoby głosujące a nie wszystkie

 6. W gminie Głowno w pierwszych słowach po glosowaniu przewodniczący też ogłosił że wotum zaufania udzielono

 7. obserwator

  Ten brak kworum coś Pana wójta prześladuje.

 8. Są Łyszkowice, jest gównoburza 😂🤣😂🏆🏆🏆

 9. mieszkanka

  Czyżby Pan wójt otrzymał od Rady Gminy ocenę negatywną?

 10. mieszkaniec

  Jak to nie było prawnika na sali? A wójt przecież mówi ,że skończył prawo!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.