Samorządy Bedlna i Oporowa nie muszą zmieniać nazw propagujących komunizm, gdyż takowych nie ma. Samorządowcy z Pacyny mają wątpliwość co do jednej nazwy ulicy: Przyjaźni Polsko-Koreańskiej w Modelu. Samorządowcy z Żychlina będą jednak zmieniać nazwy aż czterech ulic: Hanki Sawickiej, Marchlewskiego, Janka Krasickiego i być może – choć tu jest znak zapytania Ludwika Waryńskiego.

W 2017 roku mieszkańcy ulicy Hanki Sawickiej zdecydują jaką nową nazwę będzie nosić ich ulica fot. Dorota Grąbczewska
W 2017 roku mieszkańcy ulicy Hanki Sawickiej zdecydują jaką nową nazwę będzie nosić ich ulica. fot. Dorota Grąbczewska

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, została niemal jednogłośnie (przy jednym głosie wstrzymującym się i bez głosów przeciwnych) uchwalona 1 kwietnia 2016 roku, zaś weszła w życie 2 września. Samorządy mają 12 miesięcy na zmianę nazw ulic, czyli do września 2017 roku. Jeśli do tego czasu nie uporządkują nazewnictwa, wojewoda ma prawo wydać zarządzenie zastępcze uchylające stosowną uchwałę, po zaciągnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej lub Rady Ochrony Walk i Męczeństwa.

Wojewoda mazowiecki już wystosował do samorządów pismo, w którym przypomina o obowiązku zmiany nazewnictwa, a nawet prosi samorządy o wykaz takich ulic i budowli do 9 grudnia. W województwie łódzkim wojewoda na razie czeka na działania samorządów.

Więcej o tym, dlaczego tak długo samorządy z tym czekały i czy mieszkańcy ponosić będą koszty zmiany dokumentów – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

2 komentarze

  1. i od tej pory mieszkańcom żyło się będzie wspaniale. Tak im ta Sawicka dopiekała, a teraz to tylko ulga i dobrobyt czeka wszystkich w Żychlinie

  2. Brawo Żychlin !!!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.