Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi ostrzega przed marznącym deszczem lub deszczem ze śniegiem, który może dzisiaj wystąpić.

Komunikat odejmuje całe województwo łódzkie, a więc także powiat łowicki, skierniewicki i zgierski. Opracowany został na podstawie prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zagrożenie gołoledzią czyli powstawaniem cienkiej warstwy lodu występuje wtedy, gdy deszcz pada na drogę czy chodniki, które mają temperaturę niższej od zera. Krople wody rozpływają się na spadającą powierzchnię i zamarzają.

Zazwyczaj mamy do czynienia z tym zjawiskiem, gdy po dniach mroźnych – a takie mieliśmy ostatnio – następuje odwilż, ale ziemia ma nadal temperaturę ujemną.

Komentowanie nie jest możliwe.