Hufiec ZHP Łowicz bez komendanta [aktualizacja]

12 lipca, komendant Hufca ZHP Michał Kordecki złożył na ręce komendantki Chorągwi Łódzkiej ZHP hm. Natalii Patorskiej-Grzelewskiej rezygnację z pełnionej dotychczas funkcji w komendzie Hufca. Rezygnacja została przyjęta.