To się rzadko zdarza. Nie trzeba było procesów sądowych, obstrukcji w urzędach czy demonstracji na przejściach przez główne drogi.

Inwestor, Piotr Zarębski (drugi od prawej), przybył na spotkanie wiejskie w Stradzewie. Widząc protest ludzi oświadczył, że wycofa wniosek z UG Bedlno. Fot. Dorota Grąbczewska
Inwestor, Piotr Zarębski (drugi od prawej), przybył na spotkanie wiejskie w Stradzewie. Widząc protest ludzi oświadczył, że wycofa wniosek z UG Bedlno. Fot. Dorota Grąbczewska

Prywatny inwestor, planujący budowę w Stradzewie w gminie Bedlno instalacji do unieszkodliwiania ziemi zanieczyszczonej ropą i jej pochodnymi zrezygnował z inwestycji po spotkaniu z mieszkańcami i apelu nowego wójta gminy.

W tym miejscu w Stradzewie miał powstać zakład bioremidacji odpadów ropopochodnych. Inwestor wycofał się. Fot. Dorota Grąbczewska
W tym miejscu w Stradzewie miał powstać zakład bioremidacji odpadów ropopochodnych. Inwestor wycofał się. Fot. Dorota Grąbczewska

Jak do tego doszło, jakich argumentów użyli mieszkańcy – dowiesz się z artykułu w Nowym Łowiczaninie, już w sprzedaży.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.