Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył 300 tys. zł na program mikrograntów na zadania publiczne, które pomogą przeciwdziałać epidemii i jej skutkom.


Dotacja, jaką można uzyskać będzie się mieściła w przedziale 1000 – 5000 zł. Składane oferty mogą dotyczyć zadań realizowanych w następujących obszarach:
– wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
– kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego,
– polityka społeczna,
– ochrona i promocja zdrowia,
– kultura fizyczna i sport,
– turystyka i krajoznawstwo,
– ochrona środowiska,
– wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
– działania na rzecz działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Nabór wniosków trwa, konkurs będzie prowadzony do rozdysponowania całej puli. Wzory wniosków są dostępne na stronie województwa łódzkiego, należy je zgłaszać drogą internetową.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.