Pracownicy Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Głownie czyszczą studzienki kanalizacyjne w rejonach, które przed kilkoma dniami został zalany wodą z Mrogi i Brzuśni, i w których wraz z wodą spływającą z ulic jest teraz sporo piachu.

 

Podobne czyszczenia studzienek MZWiK przeprowadzał zwykle po zimie, kiedy to wraz z wodą deszczową do studzienek spływał piasek, którym w zimie posypywano miejskie ulice.

 

Po powodzi sprzed kilku dni piasku tego jest jednak więcej. Dziś w południe pracownicy głowieńskiego MZWiK oczyszczali z piasku studzienkę w ul. Piątkowskiej.

(rpm)

Komentowanie nie jest możliwe.