Michał Kordecki, Zbigniew Zagajewski i Jarosław Urbański byli prelegentami zorganizowanego 29 października wieczoru historycznego, zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu i CKTiPZŁ.

fot. Tomasz Matusiak

Głównym tematem był hołd złożony przez cara Wasyla IV Szujskiego i jego braci Zygmuntowi III Wazie 29 października 1611 roku, po zwycięstwie wojska Stanisława Żółkiewskiego pod Kłuszynem i możliwym dzięki temu odbiciu Smoleńska. Hołd ten jest często uznawany za symboliczne apogeum potęgi Rzeczypospolitej.

Przez dwie godziny prelegenci rozmawiali między sobą głównie o drodze do tego triumfu, omawiając wydarzenia z okresu pomiędzy 1584 rokiem (śmierć Iwana IV Groźnego), a właśnie hołdem ruskim. Dotyczyło to Rzeczypospolitej, Rosji i Szwecji, która była w tej rozgrywce kluczowym graczem. Umówili się, że nie będą natomiast omawiać roli innych ówczesnych mocarstw – Cesarstwa Habsburgów i Imperium Osmańskiego, które oczywiście też były w tym wszystkim ważne, ale dyskusję ograniczały ramy czasowe (i bez tego trwała przeszło 2 godziny).

Wszystko wskazuje na to, że pomysł wieczorów historycznych na różne tematy będzie kontynuowany.

O tym, w czym cała trójka prelegentów się w pełni zgodziła, a przy czym zajęli odmienne stanowiska – za tydzień w Nowym Łowiczaninie.

Można się też o tym przekonać oglądając nagranie spotkania udostępnione przez starostwo powiatowe:

2 komentarze

  1. Tłumy czy nie, ważne żeby prawdziwą wiedzę historyczną przekazywać. To buduje naszą tradycję i honor narodowy. A bez histrorii naród nie istniej.

  2. Tłumy!!!!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.