Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie organizuje konkurs plastyczny “Na szkle malowane – Piękna, Barwna i Niepodległa”

To już trzynasty konkurs z cyklu “Na szkle malowane”, organizowany przez waliszewską placówkę oświatową. Temat tegorocznej edycji nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tradycyjnie konkurs adresowany jest do czterech kategorii uczestników: uczniów klas III-IV szkół podstawowych, uczniów klas V-VI SP, uczniów klas VII SP – III gimnazjów, a także do podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej.

Prace, o dowolnym formacie, powinny zostać wykonane na szkle z wykorzystaniem farb transparentnych do szkła, witrażowych, żelowych, itp. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy konkursu proszeni są o przygotowanie prac na antyramach.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 10 kwietnia br., a otwarcie wystawy pokonkursowej i ogłoszenie wyników przewidziano na 24 kwietnia.

Regulamin konkursu “Na szkle malowane – Piękna, Barwna i Niepodległa” dostępny jest u organizatora i na strnie internetowej placówki: https://zswaliszew.edupage.org/text/?text=text/text5&subpage=1

Konkursowi patronuje Kurator Oświaty w Łodzi oraz Starosta Powiatu Łowickiego.

Redakcja Nowego Łowiczanina objęła konkurs patronatem medialnym.

Praca nagrodzona w 2017 r., gdy tematem konkursu był “Barwny świat owadów” Fot. KL

 

Komentowanie nie jest możliwe.