Choć dla burmistrza Głowna, opierającego swoje stanowisko o wyliczenia matematyczne, ta propozycja jest nielogiczna, nauczyciele Gimnazjum Miejskiego, które czeka wygaszenie, proponują odtworzenie czwartej szkoły podstawowej.

Dyskusja nad kształtem oświaty w Głownie, 30 stycznia 2017. Fot. EWR

SP 4 już w Głownie funkcjonowała, a została zlikwidowana na etapie tworzenia gimnazjów. Była o tym mowa w dyskusji na posiedzeniu miejskiej Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury w poniedziałek 30 stycznia.

Jako przedstawiciel Rady Pedagogicznej Gimnazjum Miejskiego w drugiej połowie spotkania głos zabrał nauczyciel Maciej Stępień. Mówił, że utworzenie Szkoły Podstawowej nr 4 byłoby dla nauczycieli gimnazjalnych rozwiązaniem najbardziej sprawiedliwym.

Burmistrza Grzegorza Janeczka raczej nie przekonał, bo jego zdaniem nierealne jest utworzenie od razu nowej szkoły siedmioklasowej, a powstanie klasy pierwszej specjalistom przedmiotów nauczanych na dalszych etapach edukacji w niczym nie pomoże.

Pierwotnie zaproponowane przez burmistrza rozwiązanie mówi z kolei o utrzymaniu trzech podstawówek i “naturalnym” wygaszeniu gimnazjum przy równoczesnym zatrudnianiu jego nauczycieli w szkołach podstawowych.

Drugi i wcześniej nie dyskutowany wariant zakłada włączenie gimnazjum do jednej ze szkół podstawowych, najprawdopodobniej najbliżej położonej SP nr 2 z zapisaniem, że zajęcia odbywałyby się w jej budynku głównym oraz w budynku obecnego gimnazjum. Nauczyciele gimnazjalni staliby się z automatu jej pracownikami.

Dyskusja trwała długo, uczestniczyli w niej także przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, radni i dyrektorzy szkół. Licznie zgromadzeni byli na sali także nauczyciele, nie tylko gimnazjalni, ale także uczący w miejskich szkołach podstawowych.

Uchwałę w sprawie projektu uchwały ws. sieci szkół w Głownie Rada Miejska musi podjąć i przesłać do zaopiniowanie kuratorowi najpóźniej do 17 lutego. Czasu pozostało wiec niewiele, a optymalnego rozwiązania nie wypracowano.
Więcej o tej dyskusji napiszemy w gazetowym wydaniu “Wieści”.

Dyskusja nad kształtem oświaty w Głownie, 30 stycznia 2017. Fot. EWR

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.