Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie biorą udział w unijnych kursach dokształcających z języka angielskiego oraz metodyki. Od połowy listopada ubiegłego roku realizowany jest tu projekt edukacyjny „Krok do przodu”, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Katarzyna Cnotalska i Aneta Pecherczyk podczas unijnego kursu w Sewilli. Nauczycielki szkoliły się w trakcie tegorocznych wakacji. Fot. SP2
Katarzyna Cnotalska i Aneta Pecherczyk podczas unijnego kursu w Sewilli. Nauczycielki szkoliły się w trakcie tegorocznych wakacji. Fot. SP2

Dzięki niemu 5 pracowników zespołu przy ul. Targowej mogło skorzystać z 16 różnych kursów realizowanych we Włoszech, Portugalii, Hiszpanii, Austrii, Wielkiej Brytanii i na Malcie.

Zdobytą wiedzę na temat innowacyjnych metod pracy już wykorzystują zarówno na lekcjach, jak i zajęciach pozalekcyjnych w swojej szkole, a także dzielą się nią z innymi nauczycielami. Koordynatorami projektu są: anglistka Katarzyna Cnotalska oraz Maciej Woźniak – nauczyciel niemieckiego i geografii.

Pierwszy kurs na Malcie odbyła w styczniu nauczycielka wychowania fizycznego Katarzyna Cymera i zyskała umiejętności prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z wykorzystaniem języka angielskiego, dzięki czemu na swoich lekcjach zaproponowała uczniom połączenie ćwiczeń ruchowych z przyswajaniem wiedzy z angielskiego z zakresu sportu i edukacji zdrowotnej.

Ale szkoleń tych było więcej. Przeczytasz o nich w najnowszym numerze Wieści z Głowna i Strykowa.

Komentowanie nie jest możliwe.