Nie wpłynęła żadna oferta na ogłoszony przez starostwo w Skierniewicach konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie.

Dyrektor ZSP w Bolimowie Dorota Dziekanowska.

Wczoraj, 5 kwietnia minął termin składania ofert na konkurs na stanowisko dyrektora ZSP w Bolimowie. Niestety nie wpłynęła żadna kandydatura. Starostwo rozważa ogłoszenie kolejnego konkursu, bądź też powierzenie obowiązków dyrektora na okres 10 miesięcy, osobie z grona pedagogicznego lub spoza szkoły.

Przypomnijmy, że obecna dyrektor placówki Dorota Dziekanowska 28 marca złożyła wypowiedzenie w związku z wygranym konkursem na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu. W Bolimowie pracować będzie do 31 maja.

Komentowanie nie jest możliwe.