W szkołach i przedszkolach publicznych, w których organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Żychlinie, 2 marca dyrektorzy szkół wywiesili imienne listy uczniów przyjętych do I klas szkoły podstawowej oraz listy dzieci przyjętych do przedszkoli i oddziału przedszkolnego.

Miejsc w żychlińskich przedszkolach nie zabraknie. W SP w Grabowie w oddziale przedszkolnym będzie od września 100 miejsc dla przedszkolaków. Na zdjęciu przedszkolaki z najmłodszej grupy w Grabowie. Fot. Dorota Grąbczewska
Miejsc w żychlińskich przedszkolach nie zabraknie. W SP w Grabowie w oddziale przedszkolnym będzie od września 100 miejsc dla przedszkolaków. Na zdjęciu przedszkolaki z najmłodszej grupy w Grabowie. Fot. Dorota Grąbczewska

Ponieważ w Grabowie oddział przedszkolny jest rozbudowywany do 100 miejsc, miejsca w przedszkolach nie zabraknie. Do 9 marca rodzice muszą pisemnie potwierdzić wolę przynależności do wybranej placówki. Nabór uzupełniający rozpocznie się 20 marca.

Więcej na ten temat w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

Komentowanie nie jest możliwe.