Burmistrz Żychlina Grzegorz Ambroziak przedstawił nową koncepcję zagospodarowania targowiska miejskiego. Zaczynem do zmian jest wystąpienie firmy Union Chocolate z prośbą o odkupienie pasa o szerokości 7 m wzdłuż targowiska oraz plany samorządowców dotyczące utwardzenia części targowiska od strony stacji paliw.

Sprzedanie Union Chocolate pasa 7 metrowego wzdłuż ogrodzenia skutkuje zmniejszeniem placu targowiska o pas zieleni, drogę wyłożoną trelinka i metrowy pas stanowiska, na którym stoją handlujący fot. Dorota Grąbczewska

Miejska targowica sąsiaduje z Union Chocolate. Zakład teraz się rozbudowuje i wkrótce powiększy swoją produkcję. Firma jest zainteresowana zakupem pasa wzdłuż targowiska, gdyż dotychczasowa powierzchnia jest za mała, by swobodnie manewrowały na niej tiry. Burmistrz uważa, że trzeba dać firmie szansę na rozwój, gdyż zatrudnia coraz więcej mieszkańców gminy.
Jak dyskutowano na ten temat podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żychlinie – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.