Podczas walnego zebrania członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Żychlinie, które odbyło się 28 czerwca, wybrano nową 7-osobową Radę Nadzorczą. Poprzedniej skończyła się 3-letnia kadencja. Nowym przewodniczącym rady został Jarosław Kamiński.

Przez trzy lata nowa rada nadzorcza będzie nadzorować pracę zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej wspólny Dom. Przewodniczącym został Jarosław Kamiński, z kartką rada nadzorcza fot. Dorota Grąbczewska

Z poprzedniej rady tylko cztery osoby mogły kandydować ponownie, bowiem w radzie zasiadały tylko jedną kadencję: Jarosław Kamiński, Grzegorz Redos, Mariusz Tomaszewski i Bogdan Pietrzak. Ten ostatni zrezygnował z kandydowania ze względów zdrowotnych. Na swoje miejsce zaproponował Annę Sikorę.

Do Rady Nadzorczej zgłoszono 9 kandydatów, co oznaczało, że dwie osoby z najmniejszą ilością głosów muszą odpaść. Oddano 39 głosów ważnych. W głosowaniu tajnym kandydaci uzyskali następującą ilość głosów: Jarosław Kamiński – 38, Grzegorz Redos – 39, Mariusz Tomaszewski – 33, Halina Antczak – 31, Zbigniew Jaworski – 23, Paweł Idzikowski – 23 i Anna Sikora – 20. I te osoby weszły w skład nowej rady. Pozostałe dwie osoby: Elżbieta Kucharska i Tadeusz Gajewski nie weszli do rady.

Na pierwszym posiedzeniu nowa rada dokonała zmiany członka zarządu spółdzielni. Halinie Trojanowskiej, którą poprzednia rada nadzorcza powołała na członka zarządu spółdzielni na pół roku, do 30 czerwca 2017 roku, skończyła się rekomendacja. W tajnym głosowaniu uzupełniono ponownie skład zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom. Zgłoszono 2 kandydatury: Haliny Trojanowskiej i Tomasza Rapsiewicza, ustępującego przewodniczącego rady nadzorczej. W głosowaniu tajnym zdecydowano, że obok prezesa spółdzielni Zbigniewa Urbańskiego i Elżbiety Tarnowskiej, w zarządzie spółdzielni Wspólny Dom będzie pracować Tomasz Rapsiewicz.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.