– Po wyborach sołtysów w gminie tylko w dwóch sołectwach doszło do zmiany na stanowisku sołtysa, ale wybrano tam panie. Mamy dzięki temu poważną zmianę: jest teraz więcej pań sołtysek niż panów, 11 do 8 – mówi wójt gminy Nieborów Andrzej Werle.

 

Nie ukrywa on, że cieszy się z takiego obrotu spraw. Obecność kobiet przy podejmowaniu trudnych tematów na sesjach rady gminy powinna wpływać łagodząco na emocje. Oprócz tego sołtyski zawsze wykazywały się na sesjach elokwencją i rozsądkiem w proponowaniu różnych tematów. Wszystkie zebrania wiejskie zostały, zdaniem wójta, przygotowane bardzo starannie i cieszyły się bardzo dużą frekwencją. To też przełożyło się na dyskusje, które były bardzo owocne. Zgłaszano wiele tematów, które, zapisane w protokołach, zostaną na dniach przepisane na odrębną listę i będą stanowić pomoc przy konstruowaniu planu wydatków budżetowych.

 

Tematami, które zdominowały zebrania były: stan dróg – konieczność wykonania nakładek asfaltowych, konserwacja rowów melioracyjnych w celu umożliwienia spływu wód powierzchniowych z terenów zabudowanych, pól i łąk, potrzeba uzupełniania oświetlenia ulicznego.

 

Jak przyznał Werle, większość tematów i potrzeb znał już wcześniej, bo już były zgłaszane do gminy – ale spotkania potwierdziły ich wagę.– Większość sołtysów, zdając relację z mijającej kadencji, była doskonale przygotowana, mieli np. sprawozdania na komputerowych wydrukach – zauważył wójt – Do rad sołeckich w wielu miejscowościach weszło wielu nowych młodych ludzi, którzy już dali się poznać jako osoby, które interesują się sprawami swojej miejscowości i sprawami gminy – dodał.

 

Wybory sołeckie odbyły się w we wszystkich 19 sołectwach gminy Nieborów. Nowe sołtyski to: Ewa Szczęsna w Patokach oraz Anna Wójcik w Janowicach. Pozostali sołtysi wybrani na kolejną kadencję to: Lucyna Szostek w Arkadii, Krystyna Kaczor w Bobrownikach, Teresa Multan w Bełchowie Wsi, Kazimierz Kowara w Bełchowie Osiedlu, Mieczysław Kowalski w Dzierzgówku, Janina Brant w Dzierzgowie, Mieczysław Żułma w Chyleńcu, Kazimierz Jagoda w Michałówku, Bogdan Soliński w Piaskach, Irena August w Nieborowie, Renata Moskalewicz w Julianowie, Stanisław Nowak w Bednarach Wsi, Marta Tybuś w Mysłakowie, Anna Dziemdziela w Bednarach Kolonii, Marek Bury w Sypniu, Edward Bolimowski w Kompinie i Teresa Blus w Karolewie.

(tb)

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.