Delegacje z 14 Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy Kocierzew Południowy wzięły udział w sobotę 20 stycznia w sali Biblioteki Gminnej w spotkaniu noworocznym.

Kocierzew. Spotkanie noworoczne KGW.

Gośćmi spotkania byli przedstawiciele działających w gminie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz władze gminy: wójt Agnieszka Wojda i sekretarz gminy Zbigniew Żaczek.

Teresa Taraska z KGW w Lipnicach powiedziała nam, że panie z kół spotykają się kilka razy w roku m.in. z okazji Dnia Kobiet czy Dnia Matki, ale spotkanie noworoczne jest wyjątkowe, zaczyna nowy okres w ich działalności. Przy stołach można porozmawiać w luźnej atmosferze, wymienić się pomysłami i snuć plany.

2 komentarze

  1. A co kogo to interesuje. Pewnie Pani Wójt była zaproszona z mężem to przyszedł.

  2. A co tam robi mąż Pani wójt?