Od 1 września Szkoła Podstawowa nr 2 w Głownie ma nowego dyrektora – Beatę Pilarską. Rozpoczęcie roku szkolnego zawsze ma uroczystą oprawę. Tym razem w „Dwójce” było jednak tych uroczystych chwil więcej. Najpierw głos zabrał burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek. Poinformował on zebranych o zmianach, jakie nastąpiły we władzach szkoły. Odczytał on także i wręczył uroczyście akt powierzenia dyrektorskiego stanowiska Beacie Pilarskiej.

Beata Pilska dyrektorem SP Nr 2 w Głownie.
Beata Pilska dyrektorem SP Nr 2 w Głownie.

Następnie burmistrz poprosił Elżbietę Czerwiec, która dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 była od 2011 roku. Włodarz miasta wręczył jej list z podziękowaniem oraz kwiaty. Elżbieta Czerwiec, która odchodzi na emeryturę, podziękowała za wieloletnią współpracę wicedyrektor Annie Podczaskiej-Wypych, gronu pedagogicznemu, nauczycielom, proboszczowi parafii św. Barbary Andrzejowi Kapaonowi, władzom miasta, rodzicom i uczniom. Odchodząca dyrektor życzyła także powodzenia swojej następczyni. Nawiązała także przy tym do najpoważniejszego chyba wyzwania, z którym będzie musiała poradzić sobie jej następczyni, czyli do ciągnących się od lat problemów ze stanem budynku, przede wszystkim sieci grzewczej. – Życzę pani, aby w szkole zimą było ciepło, a latem chłodno – powiedziała. Burmistrz Janeczek zapewnił tu, że w przyszłym roku powinno się udać przeprowadzić inwestycje, które poprawią niezadowalający stan rzeczy.

Kwiaty Beacie Pilarskiej wręczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Magdalena Szajder, która  podziękowała jej za kilkuletnią współpracę w radzie, której nowa dyrektor SP2 była od 2014 roku wiceprzewodniczącą (po wybraniu na stanowisko musiała złożyć mandat radnego). Wyboru na stanowisko pogratulowała także szefowa głowieńskich struktur ZNP Marzena Kowalska.

Na sam koniec głos zabrała nowa dyrektor, która przywitała się z zebranymi. Wyraziła również nadzieję na owocną współpracę z całym środowiskiem szkoły oraz władzami miasta.

Od 1 września Szkoła Podstawowa nr 2 ma także nowego wicedyrektora. Funkcję tę pełnić będzie związana z „Dwójką” od 25 lat nauczycielka techniki Alina Walczak. Dotychczasowa wicedyrektor Anna Podczaska-Wypych pozostaje w szkole na stanowisku pedagoga.

1 komentarz

  1. Pani Beata Pilarska to najgorsza ze wszystkich dyrektorek/dyrektorów jakie były na tym stanowisku

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.