W środę 19 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie organizuje spotkanie dotyczące historii mieszkańców Bolimowa narodowości żydowskiej. Ma to związek z ich tragicznym losem w czasie II wojny światowej.

Data spotkania nie jest przypadkowa – 19 kwietnia 1943 roku rozpoczęło się powstanie w warszawskim getcie. Z tej okazji od pięciu lat Muzeum Historii Żydów Polskich Polin organizuje tego dnia akcję Żonkile*.

– Postanowiliśmy włączyć się w akcję Żonkile i przypomnieć o tym, że przed II wojną światową około 1/3 mieszkańców Bolimowa stanowili Żydzi – powiedziała nam dyrektor GOK Irena Śmigiera-Milewska – Tym bardziej, że mieszkańcy ci, po likwidacji getta w Bolimowie, trafili do getta w Warszawie. Większość z nich zginęła.

GOK w Bolimowie zaprasza do siebie na godzinę 9.30. W sali spotkań zostaną wyświetlone filmy o przyczynach wybuchu powstania w warszawskim getcie oraz zawierające wspomnienia osób, które wtedy w nim przebywały. Odczytane zostaną także zebrane przed laty wspomnienia mieszkańców Bolimowa o żydowskich mieszkańcach osady.

O godz. 11.00 opowie o bolimowskich żydach, historyk, burmistrz Łowicza, Krzysztof Kaliński. Pół godziny później uczestnicy spotkania udadzą się na spacer ulicami osady, aby zobaczyć miejsca, które były niegdyś silnie związane z tą społecznością, m.in. synagogę i stary cmentarz. Spotkanie w GOK jak i spacer jest bezpłatne.

* Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby.

1 komentarz

  1. Pani Dyrektor Szanowna. Czy nie można było zorganizować tej uroczystości w godzinach popołudniowych także dla osób zamiejscowych.