Dr Sylwia Wielichowska z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi była dzisiaj, 9 marca, gościem Muzeum w Łowiczu. Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wygłosiła otwarty wykład o kobietach o tę niepodległość walczących.

Walkę o wolność można rozumieć na wiele sposobów, dlatego wspominała zarówno o tych kobietach, które walczyły z bronią w ręku w powstaniach czy I wojnie światowej, ale też o sanitariuszkach, kurierkach czy adiutantkach, czy wreszcie o kobietach zaangażowanych w kształtujące się pod zaborami działania społeczne i polityczne.

Prelegentka przypomniała, że 100-lecie odzyskania niepodległości to także stulecie uzyskania przez Polki praw wyborczych, które w odradzającym się państwie przyznano im w znacznej mierze dzięki ich wspomnianemu zaangażowaniu. W wielu przypadkach zaangażowane w walkę narodowowyzwoleńczą kobiety aktywnie angażowały też na rzecz równouprawnienia płci.

W wykładzie bliżej zostały przedstawione sylwetki takich postaci jak np. Maria Piotrowiczowa, Walentyna Niemojowska, Anna Henryka Pustowójtówna czy Wanda Gertz.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.