Burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński oraz dyrektor Delegatury Łódzkiego Kuratorium Oświaty w Skierniewicach Irena Lesiak odpowiadali na pytania nauczycieli i rodziców uczniów Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera dotyczące reformy oświaty.

31 stycznia z burmistrzem Kalińskim i przedstawicielem kuratorium spotkali się nauczyciele Gimnazjum nr 2 oraz rodzice. Fot. M. Wolska-Kobierecka
31 stycznia z burmistrzem Kalińskim i przedstawicielem kuratorium spotkali się nauczyciele Gimnazjum nr 2 oraz rodzice. Fot. M. Wolska-Kobierecka

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy szkoły i w jej murach we wtorek, 31 stycznia.

Na wstępie burmistrz przedstawił dane liczbowe dotyczące szkół w mieście. Mówił, że w szkołach podstawowych i gimnazjach uczy się łącznie około 2.200 uczniów, ale trzeba założyć, że jeden rocznik mniej oznaczać będzie o 300 mniej uczniów. I pamiętać trzeba o tym, że choć klasy miały liczyć po 26 uczniów, to średnia ich liczba to 20,76. Ponieważ subwencja na 1 ucznia wynosi 5.300 zł, to mniejsza liczba uczniów będzie skutkowała mniejszą o ok. 1,6 mln zł subwencją na ten cel.

Podkreślał też, że mierząc się z reformą, miasto musi wziąć pod uwagę przede wszystkim dobro dzieci, w drugiej kolejności dobro rodziców, następnie – troskę o nauczycieli, sytuację demograficzną i stronę finansową – która choć wymieniona w ostatniej kolejności, jest pokaźnym wydatkiem w skali miasta. W 2016 roku szkoły miejskie kosztowały ponad 38 mln zł, przy subwencji oświatowej ok. 18 mln zł.

Następnie przedstawił wypracowaną już koncepcję zmian w oświacie, która zostanie przedstawiona do zaakceptowania przez Radę Miejską.

Zakłada ona przekształcenie zespołów szkół na Korabce (SP 3 i G. 3) oraz na Bratkowicach (SP 7 i G. 4) w 8-letnie szkoły podstawowe, pozostawienie SP 4 oraz włączenie Gimnazjum nr 1 do SP 1, a  Gimnazjum nr 2 do SP 2.

Jakie będą skutki tych zmian dla nauczycieli i uczniów – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina.

Czytaj także: Gimnazjum nr 2 protestuje przeciwko planom likwidacji

Komentowanie nie jest możliwe.