Obowiązki dyrektora ZSP 4 powierzono Zofii Szalkiewicz

Obecna wicedyrektor, a wcześniej wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu Zofia Szalkiewicz pokieruje tą szkołą do czasu wyboru nowego dyrektora w konkursie, ale nie dłużej niż przez 10 miesięcy. Taką decyzję przekazał nam dzisiaj, 29 sierpnia, starosta łowicki Marcin Kosiorek.