Oczyszczalnia ścieków będzie modernizowana – aktualizacja

Radni miejscy zdecydowaną większością głosów przyjęli projekty zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej, w efekcie których miasto jednak przystąpi do kosztownej modernizacji oczyszczalni ścieków.