Wraz z początkiem listopada została udostępniona już na stałe do użytku wiernych kaplica pogrzebowa na cmentarzu parafii katedralnej w Łowiczu.

fot. Wojciech Waligórski
fot. Wojciech Waligórski

Przyjęto, że od tej pory wszystkie pogrzeby z zasady będą sprawowane już w tym obiekcie, co oznacza, że znikną przemarsze konduktów z katedry na cmentarz. Zasada dotyczy również parafii NMP Nieustającej Pomocy na Korabce, która korzysta z tego cmentarza.

– Staraliśmy się, aby to miejsce było godne, miało dostojny, sakralny wystrój i tworzyło dobrą atmosferę na trudne chwile pożegnania ze zmarłymi – mówił podczas niedzielnej mszy świętej ks. Robert Kwatek, proboszcz parafii katedralnej. – Proszę, przyjmijmy to nowe miejsce liturgii pogrzebowej z życzliwością i przygotujmy się duchowo na ceremonie pogrzebowe sprawowane odtąd już w kaplicy na cmentarzu.

4 komentarze

  1. Bedzie taniej?

  2. Nie pytają wiernych o zdanie?

  3. Na Korabce jest parafia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy a nie Łaskawej.

    • Tomasz Matusiak

      Prawda, dziękuję za zwrócenie uwagi. Matka Boża Łaskawa jest współpatronką kościoła ojców pijarów, o którym również często piszemy, stąd zapewne moja pomyłka. 😉

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.