W czwartek 14 lutego rano, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie, kurator i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w asyście funkcjonariuszy policji odebrali rodzinie z Żychlina ośmioro dzieci, najmłodsze to bliźniaki.

W tej kamienicy przy ul. Zdrojowej w Żychlinie mieszkała rodzina, której zabrano dzieci. fot. Dorota Grąbczewska

Postanowienie o zabraniu dzieci w trybie natychmiastowym wydał Sąd Rodzinny i Nieletnich w Kutnie 13 lutego. Czworo dzieci trafiło do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Tęcza w Kutnie, a 4 dzieci do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie.

Więcej o tym, co przyczyniło się do takiej decyzji napiszemy w Nowym Łowiczaninie dla Żychlina, Bedlna i Pacyny w kolejnym wydaniu 21 lutego.

Komentowanie nie jest możliwe.