6 stycznia mieszkańcy Głowna po raz kolejny wspólnie uczczą Święto Objawienia Pańskiego, uczestnicząc w Orszaku Trzech Króli. Wspólne świętowanie rozpocznie się mszą św., w kościele św. Jakuba w Głownie o godzinie 12.00.

Tuż po nabożeństwie wierni wyruszą ze świątyni, by przejść ulicami centrum miasta. Orszak podążać będzie w stronę altany, sytuowanej nad zalewem „Mrożyczka”, gdzie czekać będzie na niego Święta Rodzina w stajence. Na trasie przemarszu odegrane zostaną z kolei sceny biblijne związane z narodzinami Jezusa.

Również mieszkańcy parafii w Mąkolicach w gm. Głowno włączają się do radosnego świętowania w formie orszaku. Orszak Trzech Króli wyruszy z kościoła po mszy św. o godz. 9.00 i trzykrotnie okrąży świątynię. Następnie królowie pokłonią się przed żłóbkiem i złożą dary Jezusowi.

Komentowanie nie jest możliwe.