Zakład Karny w Łowiczu zorganizował dla osadzonych spacer po miejscach związanych z najważniejszymi wydarzeniami w historii miasta. Edukacja historyczna i patriotyczna to jeden z ważnych elementów realizowanego przez jednostkę procesu resocjalizacji.

Skazani wraz z wychowawcą ds. kulturalno-oświatowych w przededniu Święta Niepodległości zobaczyli m.in. pomniki powstańców 1863 r., popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego, tablice upamiętniające ofiary II Wojny Światowej, symboliczny grób bł. Jerzego Popiełuszki.
Z tematyką niepodległościową osadzeni zapoznawani są też poprzez audycje zakładowego radiowęzła, okolicznościowe gazetki ścienne w oddziałach mieszkalnych czy podczas regularnych prelekcji filmowych i spotkań ze specjalistami IPN.

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.