Ochotnicza Straż Pożarna w Popowie Głowieńskim w minioną niedzielę, 10 czerwca, uroczyście świętowała jubileusz 100-lecia powstania.

Ważnym momentem uroczystości zorganizowanej na placu przed strażnicą było przekazanie i poświęcenie nowego sztandaru jednostki. Stary sztandar został odprowadzony do izby pamięci, a nowy – ufundowany przez druhny i druhów oraz mieszkańców okolicznych wsi – poświęcił proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Starym Waliszewie ks. Andrzej Wacławiak. Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Głownie dh Sławomir Becherka odczytał akt nadania sztandaru jednostce.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie jednostkę OSP w Popowie Głowieńskim odznaczono Złotym Znakiem Związku – najwyższym odznaczeniem ZOSP RP. Odznaczona nim może być zasłużona osoba, instytucja lub OSP z co najmniej 100 letnią udokumentowaną historią.

Złotym Znakiem Związku odznaczono także druha Jerzego Karbowiaka, wieloletniego prezesa popowskiej jednostki.
Następnie przyszedł czas na udekorowanie zasłużonych strażaków medalami i odznakami Wzorowego Strażaka.

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono druha Mariusza Szymczaka.

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie Grzegorz Snuszka i Tomasz Szkopiak.

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie Szymon Stopczyński i Sylwester Paliński.

Odznaką Strażak Wzorowy udekorowano druhów: Krzysztofa Kucharczyka, Huberta Pakułę, Przemysława Ptasińskiego i Wiktora Matejczyka.

Kolejnym punktem programu obchodów jubileuszu było udekorowanie druhen i druhów odznakami za wysługę lat – od 5 aż do 60. W sumie odznaczonych zostało ponad 70 osób!

Po wręczaniu odznaczeń, z gratulacjami i życzeniami dla strażaków z jednostki-jubilatki pospieszyli goście, w tym: poseł na Sejm Marek Matuszewski, Zbigniew Zagajewski z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, za-ca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Andrzej Woźniak. Przemawiali także: wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi Tadeusz Cisowski, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Zgierzu dh Andrzej Ruciński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu st.bryg. Zbigniew Grzelak, starosta zgierski Bogdan Jarota, wójt gminy Głowno Marek Jóźwiak i in. Strażakom dziękowano za zaangażowanie w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi i życzono zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.

Więcej o jubileuszu napiszemy w gazetowym wydaniu Wieści. 

Przekazanie nowego sztandaru jednostce OSP w Popowie Głowieńskim. Fot. Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Komentowanie nie jest możliwe.