W najnowszym numerze Nowego Łowiczanina kontynuujemy cykl poświęcony oświadczeniom majątkowym, które składali – według stanu na koniec grudnia 2016 roku – samorządowcy naszego regionu. Tym razem dotyczą one władz i radnych gminy Nieborów.

Wójt gminy Nieborów, Andrzej Werle, w oświadczeniu majątkowym za 2016 rok wykazał oszczędności zgromadzone wspólnie z żoną Danutą, w wysokości 18.370 zł (w roku 2015 – 16.450 zł, w roku 2014 – 12.400 zł, w 2013 roku – 14.734 zł) oraz nieruchomości posiadane na zasadzie współwłasności z żoną i córką: dom o powierzchni 100 m² i wartości 90 tys. zł oraz działkę siedliskową o pow. 0,3961 ha zabudowaną domem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi o wartości 300 tys. zł.

Z tytułu wykonywanej pracy osiągnął dochód 133.033,43 zł (w 2015 roku – 133.061 zł, w 2014 – 133.060 zł, w 2013 – 132.570,34 zł), emerytury częściowej – 39.405,82 zł (w 2015 roku 39.282,86 zł, w 2014 – 9.765,39 zł) ryczałt za pracę w zarządzie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” – 300 zł (w 2015 roku – 200 zł, zaś w 2014 roku otrzymał 1.980 zł za pracę w Łowickiej Grupie Rybackiej).

Wśród mienia ruchomego wójt wykazał posiadanie samochodu Ford Mondeo z 2009 roku o wartości 25 tys. zł (w 2015 – 32 tys. zł, w 2014 – 40 tys. zł), Renault Megane z 1997 roku o wartości poniżej 10 tys. zł i ciągnika T-25A z 1988 roku o wartości poniżej 10 tys. zł.

Spłaca kredyt konsumencki w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Nieborowie na remont domu, na koniec 2016 roku pozostało 8.300 (w 2015 roku – 15.500 zł, w 2014 – 21.500, w 2013 – 27,5 tys. zł).

Więcej w papierowym wydaniu Nowego Łowiczanina.

Komentowanie nie jest możliwe.