Konserwator Zabytków Aleksandra Stępień podpisała w tym tygodniu decyzję w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu ruralistycznego Arkadia – Nieborów. Trwające postępowanie zamroziło możliwość wykonywania jakichkolwiek inwestycji wzdłuż dawnej i obecnej dk 70 oraz części Alei Legionów od pałacu do kościoła.

Droga Krajowa nr 70, na odcinku pomiędzy zjazdem do Nieborowa a Arkadią. Ścieżka rowerowa raczej nie zmieści się pomiędzy rosnącymi przy niej lipami a jezdnią. Łatwiej będzie ją wybudować od strony pól.

Wójt gminy Nieborów Jarosław Papuga powiedział, że to bardzo dobra wiadomość, która otwiera gminie możliwość przeprowadzenia kilku ważnych inwestycji, bez konieczności kłopotliwych uzgodnień. Tym bardziej, że konserwator nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Wśród zablokowanych inwestycji jest budowa ścieżki rowerowej z Nieborowa do Zygmuntowa wzdłuż dawnej dk 70. Gmina dostała na realizację tego zadania przeszło 600 tys. zł środków unijnych. Ale w obrębie granic zaproponowanego układu znajdują się też inne.

Do też dobra wiadomość dla mieszkańców głównie Nieborowa i Arkadii, którzy będą mogli z większą swobodą nie tylko zabudowywać swoje nieruchomości, ale także wykonywać remonty istniejących budynków.

Ochroną w formie pomnika przyrody pozostaje jednak aleja lipowa pomiędzy obiema miejscowościami.

Dlaczego konserwator zabytków wydał taką decyzję dowiesz się z łamów Nowego Łowiczanina oraz e-wydania już 12 września.

2 komentarze

  1. I dobrze, drzewa są często spróchniałe i zagrażają użytkownikom, brak twardego pobocza perzy coraz bardziej natężającym się ruchu – aż się prosi, żeby coś z tym zrobić.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.