Najnowsze wiadomości

Uważał procesję Bożego Ciała za coś najpiękniejszego na świecie

O religijności Józefa Chełmońskiego pisze Piotr Szczepankowski -Chełmoński. Józef Chełmoński, wielki Polak i malarz  (1849-1914), był człowiekiem głęboko religijnym. Wychował się w domu, w którym wiara ojców była na pierwszym miejscu. Dlatego mówił z zachwytem o nauce Chrystusa oraz rozczytywał się w pismach znanych mistyków. Pia Górska, biografka malarza, podaje, […]

Chór z Bochenia na antenie Polskiego Radia

Teodor Goździkiewicz po ukończeniu łowickiego seminarium nauczycielskiego pracował w latach 1924-1927 jako nauczyciel w Kompinie. W 1927 roku został kierownikiem szkoły powszechnej w Bocheniu, pełniąc tę funkcję aż do roku 1946. Był nie tylko świetnym pedagogiem, lecz także animatorem życia społecznego i kulturalnego, a w czasie okupacji organizatorem zbrojnej walki […]

Rzemiosło łowickie w okresie międzywojennym

Nowe zasady funkcjonowania rzemiosła Jak już wspomniano w pierwszej części artykułu, 7 czerwca 1927 roku Sejm RP uchwalił „Prawo Przemysłowe”, a Prezydent w dniu 16 grudnia wydał w tej sprawie rozporządzenie i od tego czasu prawo to obowiązywało w całej Polsce. Dział IX Polskiej Ustawy Przemysłowej posiadał artykuły od 141 […]

Skrzynka granatów

Jak tylko w trzecim tygodniu września 1939  umilkły działa nad Bzurą, ludzie wyszli na pobojowisko. Na zabagnionych nadrzecznych łąkach, przez które z determinacją szturmowała polska piechota, leżało wiele porzuconej broni. Zbierali ją chłopi z Kompiny, Ostrowca, Bednar i innych podłowickich wiosek. Karabiny, granaty, amunicję ludzie kryli głęboko w stogach siana, […]

Pilnowały roboty – i wyszło

Jak wyglądała inseminacja krów pięćdziesiąt lat temu w Łowickiem, wspomina Wacław Rybus. Który ma być, prawdziwy czy szklany? –  z takim pytaniem zwracał się do rolników przybyłych z krowami, gotowymi do zacielania, Jan Makowski ze wsi Klewków w roku 1957, prowadzący punkt kopulacyjny buhaja i już przeszkolony na inseminatora. Jesienią […]

Tego ci Prezesie, młodzi chłopi życzą…

Dwudziesta piąta rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w gminie Kocierzew Południowy. Z jakiej gleby „Solidarność” wyrastała – wspomina Franciszek Buczek. W dniu 3 maja 2006 roku obchodziliśmy w Polsce święto NMP Królowej Polski, 350 rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza i 250 rocznicę Konstytucji 3 Maja. My […]

Zdarzenia ludzi Kompiny i okolic

Kompina otrzymała przywilej lokacyjny przenoszący wieś na prawo średzkie w 1345 roku od arcybiskupa Jarosława Skotnickiego razem ze wsią Zabostów Duży. Przywilej opatrzony był dwiema pieczęciami: arcybiskupią i kapituły gnieźnieńskiej, istniał jeszcze w 1512 roku. Fundatorem kościoła w Kompinie w 1445 roku był arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot, urodzony we wsi […]

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2006

W tym roku średnia województwa łódzkiego ogółem wyniosła 55,28 pkt. (na 100 możliwych), w tym z części humanistycznej 30,95 pkt (na 50 możliwych) oraz z części przyrodniczo-matematycznej 24,33 pkt (też na 50 możliwych). Średnia powiatu łowickiego jest wyższa niż średnia województwa i wynosi 57,65 pkt, z części humanistycznej to 31,44 […]

Gimnazjum – konkursy przedmiotowe 2006

Nasi laureaci pracowali ciężko, ale było warto. Przedstawiamy sylwetki tych uczniów z gimnazjów z naszej okolicy, którzy w zakończonych niedawno wojewódzkich finałach konkursów przedmiotowych zdobyli tytuły laureatów.   Logika pociąga   Uczennica klasy IIIe Gimnazjum nr 1 w Łowiczu Anna Szewczyk zdobyła tytuł laureatki konkursu geograficznego oraz finalistki konkursu matematycznego. […]

Analiza wyników testu po szkole podstawowej 2006

Tegoroczny sprawdzian dla uczniów kończących naukę w szkołach podstawowych wypadł znacznie słabiej niż w ubiegłym roku. Po raz pierwszy też aż tak widocznie „przetasowały” się szkoły, których uczniowie napisali test najlepiej. No i najciekawsze: najlepsze cztery wyniki mają szkoły wiejskie. Przed szkołę pijarską z Łowicza wysunęły się szkoły podstawowe w […]

Akcja “M” Łowickich Szarych Szeregów

Sport w Łowiczu w okresie okupacji niemieckiej (1942-1945) ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej oraz udział w nim Szarych Szeregów. Łowicz był jednym z wielu niedużych miast powiatowych Drugiej Rzeczypospolitej. Szczycił się swą przeszłością oraz zachwycał turystów kolorystyką folkloru. Słynne barwne precesje łowickie w Święto Bożego Ciała ściągały turystów nawet zza […]

Po prostu Wiktoria Dzierżkowa

W wydanej z okazji 75. rocznicy pow stania Żeńskiej Szkoły Rolniczej w Dąbrowie Zduńskiej pracy zbiorowej, opublikowany tamże życiorys Wiktorii DZIERŻKOWEJ (1885-1961) zawiera, w widniejącym nad tekstem tytule: „WIKTORIA BOGUSZ-DZIERŻKOWA” błędne dane personalne, wymagające sprostowania.   Wiktoria DZIERŻKOWA była córką Katarzyny i Kazimierza WRóBLóW, a zatem nosiła panieńskie nazwisko WRóBLóWNA. […]

Rzemiosło łowickie w okresie międzywojennym

    W komisjach egzaminacyjnych zasia dali komisarze i władze zrzeszenia oraz dwóch rzeczoznawców. Do uzyskania niepodległości w rzemiośle krajowym i łowickim występowały dążenia do likwidacji funkcji komisarzy wyznaczanych przez burmistrzów i rozdzielenia izb na osobne: kupiecką, rzemieślniczą i przemysłową. Występowały też dążenia rzemiosła żydowskiego do organizowania własnych zrzeszeń. Pewną […]

Łowiczanin Roku 2005 – Ksiądz koordynator

Ks. Wiesław Frelek był w diecezji łowickiej koordynatorem Dnia Papieskiego, organizowanego co roku, w październikową niedzielę, najbliższą rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Ojca Świętego.   Dzień Papieski po raz pierwszy przeżywaliśmy 14 października w 2001 roku pod hasłem “Dzielmy się miłością”. W ubiegłym roku obchodziliśmy go piąty raz, po […]

Łowiczanin Roku 2005 – Nie tylko odrobić lekcje

Dyrektor organizującego się w 1999 r. Gimnazjum nr 3 Tadeusz Rutkowski dowiedział się o nowym księdzu z notatki z Nowego Łowiczanina. Skierował się do niego, by ustalić kto zajmie się nauczaniem religii w gimnazjum.   – Zaskoczył mnie bardzo ciepłym, życzliwym przyjęciem i chęcią do współpracy ze szkołą. Od razu […]

Łowiczanin Roku 2005 – Pielgrzymi o swoim przewodniku

Ksiądz Wiesław Frelek został przewodnikiem najstarszej w Polsce, majowej pieszej pielgrzymki łowickiej na Jasną Górę w 2001 roku. Pielgrzymi twierdzą, że od te-go czasu wiele zmieniło się na lepsze. Pielgrzymka odżyła. Ksiądz Frelek wprowadził udogodnienia organizacyjne, ale przede wszystkim jest przewodnikiem duchowym rozmodlonych wędrowców.   Ksiądz Frelek to ksiądz dla […]

Łowiczanin Roku 2005 – ks. Wiesław Frelek. Człowiek nieustającej pomocy.

Proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Korabce w Łowiczu nie jest Łowiczaninem z pochodzenia. Urodził się na wschodnim Mazowszu, w okolicach Mińska Mazowieckiego. Gdy był już w seminarium, słyszał o Łowiczanach, że to ludzie, którzy wiedzą, czego chcą i nawet obawiał się, czy jeśli biskup skieruje go do pracy […]

Łowiczanin Roku 2005 ks. Wiesław Frelek. Dał ludziom ich małą ojczyznę.

Nikt spośród biorących udział we wręczeniu tytułu Łowiczanina Roku 2005 nie miał wątpliwości, że proboszcz z Korabki na ten tytuł zasłużył. Członkowie Kapituły Tytułu, osoby związane zawodowo z Korabką, zaproszeni goście, pielgrzymi, a przede wszystkim parafianie dziękowali mu za jego pracę, która tak bardzo zmieniła tę część miasta, że dopiero […]

Byłem żołnierzem Armii Poznań

Zgłasza się podoficer służbowy  3. komp. 7 Batalionu Telegraficznego  w Poznaniu. Mówi oficer służbowy 7. Batalionu Telegraficznego ppor. Ciupak. Nadaję telefonogram: Zarządzam alarm 7. Batalionu Telegraficznego w Poznaniu. Podpisał dowódca Batalionu ppłk. Jamke.   Było to 27 sierpnia 1939 r. o godz. 0.30. W takich okolicznościach zakończył się okres mojej […]

Okruchy historii Solidarności

Przez miesiąc, od 25 września do 24 października w łowickim muzeum dostępna będzie wystawa przygotowana z okazji 25. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Organizatorem wystawy jest zarząd oddziału NSZZ  Solidarność Ziemi Łowickiej, komisarzami wystawy są: Marek Wojtylak – kierownik Oddziału Archiwum Państwowego m. st. Warszawy w Łowiczu oraz […]

Kazimierz Jędrzejczyk – nauczyciel i społecznik

Przed dwudziestu laty, 18 czerwca 1985 r., zmarł dr Kazimierz Jędrzejczyk, nauczyciel z powołania, pedagog z wykształcenia, społecznik z przekonania i pasji. Urodził się 2 listopada 1906 r. w Kołacinku koło Brzezin. Dziadek ze strony matki, Franciszek Matuszewski, był powstańcem z 1863 r., zaś ojciec, Wincenty, murarzem, a potem drogomistrzem. […]

Nie ten Józef

Który Perzyna brał udział w tajnym zjeździe nauczycieli w Pilaszkowie w 1905 r.? W1995 r. w „Nowym Łowiczaninie” ukazał się artykuł Zenona Sokoła pt.  „Działo się w Pilaszkowie”. Do grona uczestników historycznego zjazdu delegatów nauczycieli z Królestwa Polskiego, który 1 października 1905 r. odbył się w Pilaszkowie, zaliczył on Józefa […]

Rzemiosło łowickie w okresie międzywojennym

  Część I: lata 1918-1927 Po odzyskaniu niepodległości rzemiosło polskie podzielone było prawnie na trzy części, takie jak podział ziem polskich na trzy zabory. W każdym zaborze obowiązywały inne przepisy prawne dotyczące rzemiosła. Łowicz należał do województwa warszawskiego, w którym obowiązywało prawodawstwo wypracowane w zaborze rosyjskim. Podstawowym dokumentem w tym […]

Skromni, zdolni, odważni

Moja parafia Kocierzew, licząca 3 tysiące mieszkańców, wydała w okresie międzywojennym dwóch, a po wojnie dziesięciu kapłanów. Jako jeden z najstarszych parafian wspominam tu czterech z tych 12 księży, których znałem, a którzy odeszli do Pana. Tym wspomnieniem chciałbym oddać cześć wszystkim kapłanom.  Oni wszyscy na początku swojej życiowej  drogi […]

Stan wojenny w Chruślinie

  W grudniu minęła kolejna rocznica stanu wojennego. Ks. Zbigniew Skiełczyński napisał żartobliwą książeczkę pt. „Stan Wojenny w Łowiczu na wesoło”. Jej fragmenty ukazały się w prasie łowickiej. W rozdziale „Czołgiści na plebanii” poniosła jednak autora fantazja i mocno przerysował wydarzenia. Kiedy mówiłem mu o tym, wyznał, że trzeba będzie […]

Towarzysz, nie strzelaj!

Banasik Władysław – zasłużony nauczyciel o głębokiej zweryfikowanej w praktyce wiedzy pedagogicznej, działacz społeczny, prawdziwy humanista i rzetelny patriota. Urodził się 19 kwietnia 1914 roku w Pła skocinie gm. Kompina, pow. Łowicz. Rodzice jego byli ludźmi o głębokich tradycjach chrześcijańskich i patriotycznych. Jako młody chłopiec często słuchał opowiadań rodziców o […]

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2005

Od 15 czerwca znane są wyniki egzaminu gimnazjalnego, który uczniowie klas III pisali 5 i 6 maja. Egzamin ten, identyczny w całej Polsce, umożliwia sprawdzenie umiejętności, jakie uczniowie posiedli po 9 latach nauki w szkołach obowiązkowych. W tym roku, aby dodatkowo zapewnić uczciwość podczas pisania, nie tylko na salach byli […]

Gimnazjum – konkursy przedmiotowe 2005

Niektórzy uczyli się od ubiegłego roku, innym starczyło kilka intensywnych tygodni, ale bez pracy nie osiągnęliby nic. Uczniowie ostatnich klas gimnazjów rywalizowali, najpierw na etapie szkolnym, potem rejonowym, by dostać się do etapów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Najlepsi zdobyli tytuł laureata – co oznacza, że umieli co najmniej 90% tego, o […]

Książę Janusz

  Życie i działalność Księcia Janusza Radziwiłła (1880-1967). W toku opracowania w 1998 r. dziejów łowickiego rolnictwa i ogrodnictwa zdołałem ustalić na podstawie książki Jana Wegnera „Nieborów” (1957 r.), że latyfundium Nieborów, własność Michała Radziwiłła i jego syna Zygmunta, obejmująca 11.750 mórg, było zadłużone. Ratowało się wyprzedażą dóbr kultury, roślinności […]

Zawsze była miska i mydło

Swoje wspomnienia ze szkół w Błędowie i w Chąśnie spisał Edward Klimkiewicz Wieś Błędów składa się ze starej wsi i kilku kolonii luźno zabudowanych. W starej wsi po odzyskaniu niepodległości przez Polskę po pierwszej wojnie światowej powstała szkoła. Szkoła ta mieściła się w drewnianym budynku krytym słomą. Szkoła składała się […]

Łowiczanin Roku 2004 – Krzysztof Kaliński w opiniach kombatantów

Łowiccy Sybiracy, byli członkowie Szarych Szeregów i żołnierze Armii Krajowej corocznie do kilkunastu lat uczestniczą w spotkaniach w I Liceum Ogólnokształcącym imienia Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. Inicjatorem nawiązania takiej współpracy był Krzysztof Kaliński, dla którego takie spotkania są okazją do przeprowadzenia lekcji żywej historii. W dowód uznania w roku 1997 […]

Łowiczanin Roku 2004 – Krzysztof Kaliński. Rozmawiał z nami.

O Krzysztofie Kalińskim mówią absolwenci liceum, jego wychowankowie  i laureaci ogólnopolskich konkursów, do których on ich przygotowywał. Ewa Motylewska, uczennica klasy, której wychowawcą był Krzysztof Kaliński, a obecnie studentka prawa Uniwersytetu Warszawskiego tak zapamiętała swojego profesora – Na początku uderzyło mnie i pozostałych uczniów klasy to, że już we wrześniu […]

Łowiczanin Roku 2004. Przewodniczący Rady

Radni miejscy o Krzysztofie Janie Kalińskim – Są tacy, którzy zarzucają przewodniczącemu Kalińskiemu, że jest przez wiele osób tytułowany profesorem. Nawet zdarzyła się taka żartobliwa sytuacja, której byłem świadkiem, a dotyczyła tego, że inna osoba stwierdziła, że też przecież uczy w szkole, a tak tytułowana nie jest… – opowiada szef […]

Krzysztof Jan Kaliński – nauczyciel i wychowawca, Łowiczaninem Roku 2004.

Komunikat Kapituły Tytułu Łowiczanina Roku   W środę 3 listopada 2004 roku zebrała się na swym pierwszym posiedzeniu Kapituła Tytułu Łowiczanina Roku, nadawanego od 1998 roku przez redakcję Nowego Łowiczanina. Do pracy w Kapitule zaproszenie ze strony redakcji otrzymali wszyscy dotychczasowi laureaci tytułu: – biskup senior łowicki Alojzy Orszulik, Łowiczanin […]