Najnowsze wiadomości

Śladem tablicy nagrobkowej

Sylwetka porucznika Teodora Tadeusza Sołtyszewskiego – żołnierza tułacza, więźnia sowieckich łagrów, uczestnika walk pod Monte Cassino. Jest jednym z wielu, którego przeżycia  z wojny 1939-1945 przez ponad 40 lat stanowiły temat „tabu”.  Przemijający czas zaciera ślady po najbliższych, a w pamięci współziomków zanikają dowody o jego istnieniu. Uważam więc za […]

Uważał procesję Bożego Ciała za coś najpiękniejszego na świecie

O religijności Józefa Chełmońskiego pisze Piotr Szczepankowski -Chełmoński. Józef Chełmoński, wielki Polak i malarz  (1849-1914), był człowiekiem głęboko religijnym. Wychował się w domu, w którym wiara ojców była na pierwszym miejscu. Dlatego mówił z zachwytem o nauce Chrystusa oraz rozczytywał się w pismach znanych mistyków. Pia Górska, biografka malarza, podaje, […]

Chór z Bochenia na antenie Polskiego Radia

Teodor Goździkiewicz po ukończeniu łowickiego seminarium nauczycielskiego pracował w latach 1924-1927 jako nauczyciel w Kompinie. W 1927 roku został kierownikiem szkoły powszechnej w Bocheniu, pełniąc tę funkcję aż do roku 1946. Był nie tylko świetnym pedagogiem, lecz także animatorem życia społecznego i kulturalnego, a w czasie okupacji organizatorem zbrojnej walki […]

Rzemiosło łowickie w okresie międzywojennym

Nowe zasady funkcjonowania rzemiosła Jak już wspomniano w pierwszej części artykułu, 7 czerwca 1927 roku Sejm RP uchwalił „Prawo Przemysłowe”, a Prezydent w dniu 16 grudnia wydał w tej sprawie rozporządzenie i od tego czasu prawo to obowiązywało w całej Polsce. Dział IX Polskiej Ustawy Przemysłowej posiadał artykuły od 141 […]

Skrzynka granatów

Jak tylko w trzecim tygodniu września 1939  umilkły działa nad Bzurą, ludzie wyszli na pobojowisko. Na zabagnionych nadrzecznych łąkach, przez które z determinacją szturmowała polska piechota, leżało wiele porzuconej broni. Zbierali ją chłopi z Kompiny, Ostrowca, Bednar i innych podłowickich wiosek. Karabiny, granaty, amunicję ludzie kryli głęboko w stogach siana, […]

Pilnowały roboty – i wyszło

Jak wyglądała inseminacja krów pięćdziesiąt lat temu w Łowickiem, wspomina Wacław Rybus. Który ma być, prawdziwy czy szklany? –  z takim pytaniem zwracał się do rolników przybyłych z krowami, gotowymi do zacielania, Jan Makowski ze wsi Klewków w roku 1957, prowadzący punkt kopulacyjny buhaja i już przeszkolony na inseminatora. Jesienią […]

Tego ci Prezesie, młodzi chłopi życzą…

Dwudziesta piąta rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w gminie Kocierzew Południowy. Z jakiej gleby „Solidarność” wyrastała – wspomina Franciszek Buczek. W dniu 3 maja 2006 roku obchodziliśmy w Polsce święto NMP Królowej Polski, 350 rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza i 250 rocznicę Konstytucji 3 Maja. My […]

Zdarzenia ludzi Kompiny i okolic

Kompina otrzymała przywilej lokacyjny przenoszący wieś na prawo średzkie w 1345 roku od arcybiskupa Jarosława Skotnickiego razem ze wsią Zabostów Duży. Przywilej opatrzony był dwiema pieczęciami: arcybiskupią i kapituły gnieźnieńskiej, istniał jeszcze w 1512 roku. Fundatorem kościoła w Kompinie w 1445 roku był arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot, urodzony we wsi […]

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2006

W tym roku średnia województwa łódzkiego ogółem wyniosła 55,28 pkt. (na 100 możliwych), w tym z części humanistycznej 30,95 pkt (na 50 możliwych) oraz z części przyrodniczo-matematycznej 24,33 pkt (też na 50 możliwych). Średnia powiatu łowickiego jest wyższa niż średnia województwa i wynosi 57,65 pkt, z części humanistycznej to 31,44 […]

Gimnazjum – konkursy przedmiotowe 2006

Nasi laureaci pracowali ciężko, ale było warto. Przedstawiamy sylwetki tych uczniów z gimnazjów z naszej okolicy, którzy w zakończonych niedawno wojewódzkich finałach konkursów przedmiotowych zdobyli tytuły laureatów.   Logika pociąga   Uczennica klasy IIIe Gimnazjum nr 1 w Łowiczu Anna Szewczyk zdobyła tytuł laureatki konkursu geograficznego oraz finalistki konkursu matematycznego. […]

Analiza wyników testu po szkole podstawowej 2006

Tegoroczny sprawdzian dla uczniów kończących naukę w szkołach podstawowych wypadł znacznie słabiej niż w ubiegłym roku. Po raz pierwszy też aż tak widocznie „przetasowały” się szkoły, których uczniowie napisali test najlepiej. No i najciekawsze: najlepsze cztery wyniki mają szkoły wiejskie. Przed szkołę pijarską z Łowicza wysunęły się szkoły podstawowe w […]

Akcja “M” Łowickich Szarych Szeregów

Sport w Łowiczu w okresie okupacji niemieckiej (1942-1945) ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej oraz udział w nim Szarych Szeregów. Łowicz był jednym z wielu niedużych miast powiatowych Drugiej Rzeczypospolitej. Szczycił się swą przeszłością oraz zachwycał turystów kolorystyką folkloru. Słynne barwne precesje łowickie w Święto Bożego Ciała ściągały turystów nawet zza […]

Po prostu Wiktoria Dzierżkowa

W wydanej z okazji 75. rocznicy pow stania Żeńskiej Szkoły Rolniczej w Dąbrowie Zduńskiej pracy zbiorowej, opublikowany tamże życiorys Wiktorii DZIERŻKOWEJ (1885-1961) zawiera, w widniejącym nad tekstem tytule: „WIKTORIA BOGUSZ-DZIERŻKOWA” błędne dane personalne, wymagające sprostowania.   Wiktoria DZIERŻKOWA była córką Katarzyny i Kazimierza WRóBLóW, a zatem nosiła panieńskie nazwisko WRóBLóWNA. […]

Rzemiosło łowickie w okresie międzywojennym

    W komisjach egzaminacyjnych zasia dali komisarze i władze zrzeszenia oraz dwóch rzeczoznawców. Do uzyskania niepodległości w rzemiośle krajowym i łowickim występowały dążenia do likwidacji funkcji komisarzy wyznaczanych przez burmistrzów i rozdzielenia izb na osobne: kupiecką, rzemieślniczą i przemysłową. Występowały też dążenia rzemiosła żydowskiego do organizowania własnych zrzeszeń. Pewną […]

Łowiczanin Roku 2005 – Ksiądz koordynator

Ks. Wiesław Frelek był w diecezji łowickiej koordynatorem Dnia Papieskiego, organizowanego co roku, w październikową niedzielę, najbliższą rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Ojca Świętego.   Dzień Papieski po raz pierwszy przeżywaliśmy 14 października w 2001 roku pod hasłem “Dzielmy się miłością”. W ubiegłym roku obchodziliśmy go piąty raz, po […]

Łowiczanin Roku 2005 – Nie tylko odrobić lekcje

Dyrektor organizującego się w 1999 r. Gimnazjum nr 3 Tadeusz Rutkowski dowiedział się o nowym księdzu z notatki z Nowego Łowiczanina. Skierował się do niego, by ustalić kto zajmie się nauczaniem religii w gimnazjum.   – Zaskoczył mnie bardzo ciepłym, życzliwym przyjęciem i chęcią do współpracy ze szkołą. Od razu […]

Łowiczanin Roku 2005 – Pielgrzymi o swoim przewodniku

Ksiądz Wiesław Frelek został przewodnikiem najstarszej w Polsce, majowej pieszej pielgrzymki łowickiej na Jasną Górę w 2001 roku. Pielgrzymi twierdzą, że od te-go czasu wiele zmieniło się na lepsze. Pielgrzymka odżyła. Ksiądz Frelek wprowadził udogodnienia organizacyjne, ale przede wszystkim jest przewodnikiem duchowym rozmodlonych wędrowców.   Ksiądz Frelek to ksiądz dla […]

Łowiczanin Roku 2005 – ks. Wiesław Frelek. Człowiek nieustającej pomocy.

Proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Korabce w Łowiczu nie jest Łowiczaninem z pochodzenia. Urodził się na wschodnim Mazowszu, w okolicach Mińska Mazowieckiego. Gdy był już w seminarium, słyszał o Łowiczanach, że to ludzie, którzy wiedzą, czego chcą i nawet obawiał się, czy jeśli biskup skieruje go do pracy […]

Łowiczanin Roku 2005 ks. Wiesław Frelek. Dał ludziom ich małą ojczyznę.

Nikt spośród biorących udział we wręczeniu tytułu Łowiczanina Roku 2005 nie miał wątpliwości, że proboszcz z Korabki na ten tytuł zasłużył. Członkowie Kapituły Tytułu, osoby związane zawodowo z Korabką, zaproszeni goście, pielgrzymi, a przede wszystkim parafianie dziękowali mu za jego pracę, która tak bardzo zmieniła tę część miasta, że dopiero […]

Byłem żołnierzem Armii Poznań

Zgłasza się podoficer służbowy  3. komp. 7 Batalionu Telegraficznego  w Poznaniu. Mówi oficer służbowy 7. Batalionu Telegraficznego ppor. Ciupak. Nadaję telefonogram: Zarządzam alarm 7. Batalionu Telegraficznego w Poznaniu. Podpisał dowódca Batalionu ppłk. Jamke.   Było to 27 sierpnia 1939 r. o godz. 0.30. W takich okolicznościach zakończył się okres mojej […]

Okruchy historii Solidarności

Przez miesiąc, od 25 września do 24 października w łowickim muzeum dostępna będzie wystawa przygotowana z okazji 25. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Organizatorem wystawy jest zarząd oddziału NSZZ  Solidarność Ziemi Łowickiej, komisarzami wystawy są: Marek Wojtylak – kierownik Oddziału Archiwum Państwowego m. st. Warszawy w Łowiczu oraz […]

Kazimierz Jędrzejczyk – nauczyciel i społecznik

Przed dwudziestu laty, 18 czerwca 1985 r., zmarł dr Kazimierz Jędrzejczyk, nauczyciel z powołania, pedagog z wykształcenia, społecznik z przekonania i pasji. Urodził się 2 listopada 1906 r. w Kołacinku koło Brzezin. Dziadek ze strony matki, Franciszek Matuszewski, był powstańcem z 1863 r., zaś ojciec, Wincenty, murarzem, a potem drogomistrzem. […]