Najnowsze wiadomości

Boczki Chełmońskie

Miejsce urodzenia malarza Józefa Chełmońskiego w 1849 roku. Kościół murowany, zbudowany w latach 1985-1987 z fundacji wspólnoty parafialnej. Konsekracji dokonał Prymas Polski Kardynał Józef Glemp. Kaplica p.w. św. Michala Archanioła i św. Rocha – drewniana, o zrębowej konstrukcji. Została wybudowana w latach 1760 – 1761 staraniem Kapituły Łowickiej. W dniu […]

Borów

Dwór Grabskich – miejsce urodzin Władysława Grabskiego, premiera Polski. Powstał około 1910 roku. Obecnie mieszczą się w nim mieszkania i biura. Park powstał w latach 1924-1926, prace nad nim nigdy nie zostały ukończone.

Chruślin

Pierwszy kościół powowstał w XIV wieku staraniem abp Mikołaja Dzierzgowskiego, Prymasa Polski. Odnowiony w 1868 roku z inicjatywy Marcina Flisa, gospodarza ze wsi Bochen.Kosciół gotycko-renesansowy, murowany z cegły, orientowany, ukończony w 1556 roku. Jego konsekracji dokonał abp Mikołaj Dzierzgowski. Obok kościoła dzwonnica murowana z XIX wieku.

Domaniewice

Kościół p.w. Św. Bartłomieja ApostołaPierwszy drewniany kościół zbudowano przed 1357 rokiem. Słonął na początku XVI wieku, a nową świątynie zbudował ks. Trojan ze Śleszyna w 1525 roku. W 1715 roku przebudowany, w 1919 rozebrany. Obok niego w 1910 rozpoczęto budowę nowego Kościoła, którą zakończono w roku 1921. Kaplica – Sanktuarium […]

Kiernozia

Kościół gotycki w swojej pierwotnej formie pochodzi z XIV wieku, lecz wielokrotnie był przebudowywany i posiada dobudówki z poźniejszych okresów. Na uwagę zasługuje plaskorzeźba, kamienna chrzecielnica datowana na 1519 rok.

Kompina

Cmentarz wojenny w Kompinie z 1939 r. głównie żołnierzy 26 Dywizji Piechoty Armii “Pomorze” (bitwa nad Bzurą).

Łyszkowice

Zabytkowy układ przestrzenny dawnego klucza łyszkowickiego, obejmujący 18 wsi, uznawany za zabytek klasy krajowej.

Maurzyce

Skansen przedstawiający łowicką wieś z XVIII/XIX (wieś pańszczyźniana) i z XIX/XX (wieś pokomasacyjna) Most na Słudwie (1928-1929) – zabytek klasy “0”. Pierwszy na świecie most drogowy spawany wg projektu inż. Stefana Bryły.

Arkadia

Historia: Ogród romantyczny został założony przez Helenę Radziwiłłową, żonę Michała Hieronima Radziwiłła, właściciela Nieborowa. Park został nazwany Arkadią, co odnosiło się do mitu o greckiej krainie szczęścia i miłości. Jednak głównym motywem parku była nieuchronność śmierci, spowodowane to było tragedią osobistą założycielki – śmierć jej 3 córek. Po odnalezieniu odpowiedniego […]

Osiek

Dwór rodziny Bacciarellich z XVIII wieku.Park dworski z XIX wieku.

Sobota

Kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, św. Anny i św. IzydoraKościół z cegly i kamienia, gotycko-renesansowy wystawił w 1518 roku Tomasz Sobocki, kasztelan łęczycki. Kościół p.w. Przemieniania Pańskiego (cmentarny), orientowany, drewniany, o konstrukcji zrębowej – XVII wiek Na wzgórzu nad Bzurą neogotycki zamek z XIX wieku otoczony parkiem krajobrazowym.

Sromów

Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich – założone przez Juliana Brzozowskiego, ludowego rzeźbiarza, który jest twórcą kilkustet drewnianych figur o tematyce historycznej oraz religijnej. Na muzeum składają się 4 pawilony. W pierwszym pawilonie znajduje się 400 rzeźb, które składają się na cykle tematyczne: Bożonarodzeniowa Szopka Betlejemska, Procesja Bożego Ciała, Wesele Łowickie. Większość […]

Walewice

Pałac w Walewicach powstał w 1783 roku dla szambelana Anastazego Walewskiego wg projektu Hilarego Szpilowskiego. Jeden z pierwszych pałaców klasycystycznych, zbudowanych na planie prostokąta. Korpus główny łączy się z bocznymi pawilonami za pomocą arkadowych galerii. Pałacowy portyk tworzą cztery kolumny z kapitelami w stylu jońskim. W tympanonie umieszczony jest herb […]

Waliszew

Kościół drewniany, na planie krzyża, został zbudowany w 1763 roku z fundacji Adama Lasockiego. Dzwonnica drewniana konstrukcji słupowej, pokryta dachem namiotowym. Dwór w Psarach wybudowany w 1892 roku i położony w środku parku. Sam park założono prawdopodobnie w czasie budowy dworu, a jego projektantem był Walerian Kronenber.

Zduny

Pierwszy kościół istniał już przed 1369 rokiem. W 1779 roku został wzniesiony nowy kościół dedykowany św. Jakubowi.Obecny murowany został ukończony w 1907 roku. Wzniesiony w stylu neogotyckim. Trójnawowy z trzema wieżami.

Łowicz – Bazylika katedralna

Kościół został ufundowany w 1100 roku przez księcia rezydującego na Mazowszu (prwadopodobnie Władysława Hermana), potem został rozbudowany przez arcybiskupów gnieźnienskich. 25 kwietnia 1433 roku został podniesiony do rangi kolegiaty. Barokowy kościół swój wygląd uzyskał w XVII wieku po przebudowie zarządzonej przez abpa Macieja Lubienskiego i wykonanej przez Andrzeja i Tomasza […]

Łowicz – Gmach dawnej poczty konnej

Gmach został zbudowany w lastach 1828-1829 na terenie byłego folwarku misjonarzy. Obecnie urząd poczty i telekomunikacji.

Łowicz – Gmach pomisjonarski

Budowę gmachu seminarium z fundacji prymasa Michała Radziejowskiego rozpoczęto w 1689 roku, autorem projektu jest Tylman z Gameren. W 1700 roku seminarium zostało erygowane, a jego prowadzeniem mieli się zająć sprowadzeni do Łowicz misjonarze. W czasie II wojny światowej gmach został prawie całkowicie zniszczony, pozostało tylko skrzydło południowe. W latach […]

Łowicz – Klasztor Bernardynek

Jednonawowy kościół w stylu barokowym zbudowany przez Tomasza Poncini w 1650 roku z fundacji Marcina i Euforyzny Sadowskich. W tym samym roku dokonano jego konsekracji.

Łowicz – Kościół i klasztor pobernardyński

Pierwszy drewniany kościół oraz klasztor dla zakonu żebraczego bernardynów został ufundowany przez abpa Jana Gruszczyńskiego około 1468 roku. Kościół pierwotnie posiadał wiele dzieł sztuki, a klasztor bogaty księgozbiór. Skrzydło wschodnie klasztoru zostało zbudowane w końcu XVI i powiekszne przed 1603 rokiem. Pozostałe skrzydła zostały wzniesione lub przebudowane około 1762 roku. […]

Łowicz – Kościół i klasztor podominikański

Budowę kompleksu klasztornego rozpoczęto w 1414 roku z fundacji Benedykta z Modlnej i Wojciecha z Bielaw. Pierwotnie zabudowania gotyckie, obecne pochądzą prawdopodobnie z 2. połowy XVII wieku. W latach 1818-1829 klasztor przebudowano na koszary, dobudowano stajnie i ujeżdżalnię. W prezbiterium urządzono salę balową. Wnętrze często remonotwano.

Łowicz – Kościół Mariawicki

Kościół budowany w latach 1907-1909 w stylu neogotyckim. Jego projektant nie jest znany. W 2002 roku kościół został wpisany na listę zabytków.

Łowicz – Kościół Ojców Pijarów

Kościół został zbudowany w latach 1672-1680 z fundacji Jana Szamowskiego (kasztelana gostyńskiego), Wojciecha Zimnego (chłopa z Bobrownik) oraz innych darczynców; rozbudowany z fundacji arcybiskupa Michała Radziejowskiego w XVII/XVIII wieku. Konsekracja Kościoła miała miejsce w lipcu 1749 roku. Gospodarzami kościoła i Kolegium od 1668 roku są Ojcowie Pijarzy. W 1831 w […]