Najnowsze wiadomości

Tego ci Prezesie, młodzi chłopi życzą…

Dwudziesta piąta rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w gminie Kocierzew Południowy. Z jakiej gleby „Solidarność” wyrastała – wspomina Franciszek Buczek. W dniu 3 maja 2006 roku obchodziliśmy w Polsce święto NMP Królowej Polski, 350 rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza i 250 rocznicę Konstytucji 3 Maja. My […]

Zdarzenia ludzi Kompiny i okolic

Kompina otrzymała przywilej lokacyjny przenoszący wieś na prawo średzkie w 1345 roku od arcybiskupa Jarosława Skotnickiego razem ze wsią Zabostów Duży. Przywilej opatrzony był dwiema pieczęciami: arcybiskupią i kapituły gnieźnieńskiej, istniał jeszcze w 1512 roku. Fundatorem kościoła w Kompinie w 1445 roku był arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot, urodzony we wsi […]

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2006

W tym roku średnia województwa łódzkiego ogółem wyniosła 55,28 pkt. (na 100 możliwych), w tym z części humanistycznej 30,95 pkt (na 50 możliwych) oraz z części przyrodniczo-matematycznej 24,33 pkt (też na 50 możliwych). Średnia powiatu łowickiego jest wyższa niż średnia województwa i wynosi 57,65 pkt, z części humanistycznej to 31,44 […]

Gimnazjum – konkursy przedmiotowe 2006

Nasi laureaci pracowali ciężko, ale było warto. Przedstawiamy sylwetki tych uczniów z gimnazjów z naszej okolicy, którzy w zakończonych niedawno wojewódzkich finałach konkursów przedmiotowych zdobyli tytuły laureatów.   Logika pociąga   Uczennica klasy IIIe Gimnazjum nr 1 w Łowiczu Anna Szewczyk zdobyła tytuł laureatki konkursu geograficznego oraz finalistki konkursu matematycznego. […]

Analiza wyników testu po szkole podstawowej 2006

Tegoroczny sprawdzian dla uczniów kończących naukę w szkołach podstawowych wypadł znacznie słabiej niż w ubiegłym roku. Po raz pierwszy też aż tak widocznie „przetasowały” się szkoły, których uczniowie napisali test najlepiej. No i najciekawsze: najlepsze cztery wyniki mają szkoły wiejskie. Przed szkołę pijarską z Łowicza wysunęły się szkoły podstawowe w […]

Akcja “M” Łowickich Szarych Szeregów

Sport w Łowiczu w okresie okupacji niemieckiej (1942-1945) ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej oraz udział w nim Szarych Szeregów. Łowicz był jednym z wielu niedużych miast powiatowych Drugiej Rzeczypospolitej. Szczycił się swą przeszłością oraz zachwycał turystów kolorystyką folkloru. Słynne barwne precesje łowickie w Święto Bożego Ciała ściągały turystów nawet zza […]

Po prostu Wiktoria Dzierżkowa

W wydanej z okazji 75. rocznicy pow stania Żeńskiej Szkoły Rolniczej w Dąbrowie Zduńskiej pracy zbiorowej, opublikowany tamże życiorys Wiktorii DZIERŻKOWEJ (1885-1961) zawiera, w widniejącym nad tekstem tytule: „WIKTORIA BOGUSZ-DZIERŻKOWA” błędne dane personalne, wymagające sprostowania.   Wiktoria DZIERŻKOWA była córką Katarzyny i Kazimierza WRóBLóW, a zatem nosiła panieńskie nazwisko WRóBLóWNA. […]

Rzemiosło łowickie w okresie międzywojennym

    W komisjach egzaminacyjnych zasia dali komisarze i władze zrzeszenia oraz dwóch rzeczoznawców. Do uzyskania niepodległości w rzemiośle krajowym i łowickim występowały dążenia do likwidacji funkcji komisarzy wyznaczanych przez burmistrzów i rozdzielenia izb na osobne: kupiecką, rzemieślniczą i przemysłową. Występowały też dążenia rzemiosła żydowskiego do organizowania własnych zrzeszeń. Pewną […]

Łowiczanin Roku 2005 – Ksiądz koordynator

Ks. Wiesław Frelek był w diecezji łowickiej koordynatorem Dnia Papieskiego, organizowanego co roku, w październikową niedzielę, najbliższą rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Ojca Świętego.   Dzień Papieski po raz pierwszy przeżywaliśmy 14 października w 2001 roku pod hasłem “Dzielmy się miłością”. W ubiegłym roku obchodziliśmy go piąty raz, po […]

Łowiczanin Roku 2005 ks. Wiesław Frelek – Nie patrzeć pod nogi, ale w górę

KSM – miejsce, w którym młodzi są u siebie. Na jednym ze spotkań rozmawialiśmy o wierze i wypłynął temat, że wiarę czasami się traci – opowiada przewodnicząca działającego przy parafii na Korabce Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Angelika Pałyga. – To znaczy, może nie tyle się traci, ile niby ona w nas […]

Łowiczanin Roku 2005 – Nie tylko odrobić lekcje

Dyrektor organizującego się w 1999 r. Gimnazjum nr 3 Tadeusz Rutkowski dowiedział się o nowym księdzu z notatki z Nowego Łowiczanina. Skierował się do niego, by ustalić kto zajmie się nauczaniem religii w gimnazjum.   – Zaskoczył mnie bardzo ciepłym, życzliwym przyjęciem i chęcią do współpracy ze szkołą. Od razu […]

Łowiczanin Roku 2005 – Pielgrzymi o swoim przewodniku

Ksiądz Wiesław Frelek został przewodnikiem najstarszej w Polsce, majowej pieszej pielgrzymki łowickiej na Jasną Górę w 2001 roku. Pielgrzymi twierdzą, że od te-go czasu wiele zmieniło się na lepsze. Pielgrzymka odżyła. Ksiądz Frelek wprowadził udogodnienia organizacyjne, ale przede wszystkim jest przewodnikiem duchowym rozmodlonych wędrowców.   Ksiądz Frelek to ksiądz dla […]

Łowiczanin Roku 2005 – ks. Wiesław Frelek. Człowiek nieustającej pomocy.

Proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Korabce w Łowiczu nie jest Łowiczaninem z pochodzenia. Urodził się na wschodnim Mazowszu, w okolicach Mińska Mazowieckiego. Gdy był już w seminarium, słyszał o Łowiczanach, że to ludzie, którzy wiedzą, czego chcą i nawet obawiał się, czy jeśli biskup skieruje go do pracy […]

Łowiczanin Roku 2005 ks. Wiesław Frelek. Dał ludziom ich małą ojczyznę.

Nikt spośród biorących udział we wręczeniu tytułu Łowiczanina Roku 2005 nie miał wątpliwości, że proboszcz z Korabki na ten tytuł zasłużył. Członkowie Kapituły Tytułu, osoby związane zawodowo z Korabką, zaproszeni goście, pielgrzymi, a przede wszystkim parafianie dziękowali mu za jego pracę, która tak bardzo zmieniła tę część miasta, że dopiero […]

Byłem żołnierzem Armii Poznań

Zgłasza się podoficer służbowy  3. komp. 7 Batalionu Telegraficznego  w Poznaniu. Mówi oficer służbowy 7. Batalionu Telegraficznego ppor. Ciupak. Nadaję telefonogram: Zarządzam alarm 7. Batalionu Telegraficznego w Poznaniu. Podpisał dowódca Batalionu ppłk. Jamke.   Było to 27 sierpnia 1939 r. o godz. 0.30. W takich okolicznościach zakończył się okres mojej […]

Okruchy historii Solidarności

Przez miesiąc, od 25 września do 24 października w łowickim muzeum dostępna będzie wystawa przygotowana z okazji 25. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Organizatorem wystawy jest zarząd oddziału NSZZ  Solidarność Ziemi Łowickiej, komisarzami wystawy są: Marek Wojtylak – kierownik Oddziału Archiwum Państwowego m. st. Warszawy w Łowiczu oraz […]

Kazimierz Jędrzejczyk – nauczyciel i społecznik

Przed dwudziestu laty, 18 czerwca 1985 r., zmarł dr Kazimierz Jędrzejczyk, nauczyciel z powołania, pedagog z wykształcenia, społecznik z przekonania i pasji. Urodził się 2 listopada 1906 r. w Kołacinku koło Brzezin. Dziadek ze strony matki, Franciszek Matuszewski, był powstańcem z 1863 r., zaś ojciec, Wincenty, murarzem, a potem drogomistrzem. […]

Nie ten Józef

Który Perzyna brał udział w tajnym zjeździe nauczycieli w Pilaszkowie w 1905 r.? W1995 r. w „Nowym Łowiczaninie” ukazał się artykuł Zenona Sokoła pt.  „Działo się w Pilaszkowie”. Do grona uczestników historycznego zjazdu delegatów nauczycieli z Królestwa Polskiego, który 1 października 1905 r. odbył się w Pilaszkowie, zaliczył on Józefa […]

Rzemiosło łowickie w okresie międzywojennym

  Część I: lata 1918-1927 Po odzyskaniu niepodległości rzemiosło polskie podzielone było prawnie na trzy części, takie jak podział ziem polskich na trzy zabory. W każdym zaborze obowiązywały inne przepisy prawne dotyczące rzemiosła. Łowicz należał do województwa warszawskiego, w którym obowiązywało prawodawstwo wypracowane w zaborze rosyjskim. Podstawowym dokumentem w tym […]

Skromni, zdolni, odważni

Moja parafia Kocierzew, licząca 3 tysiące mieszkańców, wydała w okresie międzywojennym dwóch, a po wojnie dziesięciu kapłanów. Jako jeden z najstarszych parafian wspominam tu czterech z tych 12 księży, których znałem, a którzy odeszli do Pana. Tym wspomnieniem chciałbym oddać cześć wszystkim kapłanom.  Oni wszyscy na początku swojej życiowej  drogi […]

Stan wojenny w Chruślinie

  W grudniu minęła kolejna rocznica stanu wojennego. Ks. Zbigniew Skiełczyński napisał żartobliwą książeczkę pt. „Stan Wojenny w Łowiczu na wesoło”. Jej fragmenty ukazały się w prasie łowickiej. W rozdziale „Czołgiści na plebanii” poniosła jednak autora fantazja i mocno przerysował wydarzenia. Kiedy mówiłem mu o tym, wyznał, że trzeba będzie […]

Towarzysz, nie strzelaj!

Banasik Władysław – zasłużony nauczyciel o głębokiej zweryfikowanej w praktyce wiedzy pedagogicznej, działacz społeczny, prawdziwy humanista i rzetelny patriota. Urodził się 19 kwietnia 1914 roku w Pła skocinie gm. Kompina, pow. Łowicz. Rodzice jego byli ludźmi o głębokich tradycjach chrześcijańskich i patriotycznych. Jako młody chłopiec często słuchał opowiadań rodziców o […]

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2005

Od 15 czerwca znane są wyniki egzaminu gimnazjalnego, który uczniowie klas III pisali 5 i 6 maja. Egzamin ten, identyczny w całej Polsce, umożliwia sprawdzenie umiejętności, jakie uczniowie posiedli po 9 latach nauki w szkołach obowiązkowych. W tym roku, aby dodatkowo zapewnić uczciwość podczas pisania, nie tylko na salach byli […]