Najnowsze wiadomości

Łowiczanin Roku 2005 – Pielgrzymi o swoim przewodniku

Ksiądz Wiesław Frelek został przewodnikiem najstarszej w Polsce, majowej pieszej pielgrzymki łowickiej na Jasną Górę w 2001 roku. Pielgrzymi twierdzą, że od te-go czasu wiele zmieniło się na lepsze. Pielgrzymka odżyła. Ksiądz Frelek wprowadził udogodnienia organizacyjne, ale przede wszystkim jest przewodnikiem duchowym rozmodlonych wędrowców.   Ksiądz Frelek to ksiądz dla […]

Łowiczanin Roku 2005 – ks. Wiesław Frelek. Człowiek nieustającej pomocy.

Proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Korabce w Łowiczu nie jest Łowiczaninem z pochodzenia. Urodził się na wschodnim Mazowszu, w okolicach Mińska Mazowieckiego. Gdy był już w seminarium, słyszał o Łowiczanach, że to ludzie, którzy wiedzą, czego chcą i nawet obawiał się, czy jeśli biskup skieruje go do pracy […]

Łowiczanin Roku 2005 ks. Wiesław Frelek. Dał ludziom ich małą ojczyznę.

Nikt spośród biorących udział we wręczeniu tytułu Łowiczanina Roku 2005 nie miał wątpliwości, że proboszcz z Korabki na ten tytuł zasłużył. Członkowie Kapituły Tytułu, osoby związane zawodowo z Korabką, zaproszeni goście, pielgrzymi, a przede wszystkim parafianie dziękowali mu za jego pracę, która tak bardzo zmieniła tę część miasta, że dopiero […]

Byłem żołnierzem Armii Poznań

Zgłasza się podoficer służbowy  3. komp. 7 Batalionu Telegraficznego  w Poznaniu. Mówi oficer służbowy 7. Batalionu Telegraficznego ppor. Ciupak. Nadaję telefonogram: Zarządzam alarm 7. Batalionu Telegraficznego w Poznaniu. Podpisał dowódca Batalionu ppłk. Jamke.   Było to 27 sierpnia 1939 r. o godz. 0.30. W takich okolicznościach zakończył się okres mojej […]

Okruchy historii Solidarności

Przez miesiąc, od 25 września do 24 października w łowickim muzeum dostępna będzie wystawa przygotowana z okazji 25. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Organizatorem wystawy jest zarząd oddziału NSZZ  Solidarność Ziemi Łowickiej, komisarzami wystawy są: Marek Wojtylak – kierownik Oddziału Archiwum Państwowego m. st. Warszawy w Łowiczu oraz […]

Kazimierz Jędrzejczyk – nauczyciel i społecznik

Przed dwudziestu laty, 18 czerwca 1985 r., zmarł dr Kazimierz Jędrzejczyk, nauczyciel z powołania, pedagog z wykształcenia, społecznik z przekonania i pasji. Urodził się 2 listopada 1906 r. w Kołacinku koło Brzezin. Dziadek ze strony matki, Franciszek Matuszewski, był powstańcem z 1863 r., zaś ojciec, Wincenty, murarzem, a potem drogomistrzem. […]

Nie ten Józef

Który Perzyna brał udział w tajnym zjeździe nauczycieli w Pilaszkowie w 1905 r.? W1995 r. w „Nowym Łowiczaninie” ukazał się artykuł Zenona Sokoła pt.  „Działo się w Pilaszkowie”. Do grona uczestników historycznego zjazdu delegatów nauczycieli z Królestwa Polskiego, który 1 października 1905 r. odbył się w Pilaszkowie, zaliczył on Józefa […]

Rzemiosło łowickie w okresie międzywojennym

  Część I: lata 1918-1927 Po odzyskaniu niepodległości rzemiosło polskie podzielone było prawnie na trzy części, takie jak podział ziem polskich na trzy zabory. W każdym zaborze obowiązywały inne przepisy prawne dotyczące rzemiosła. Łowicz należał do województwa warszawskiego, w którym obowiązywało prawodawstwo wypracowane w zaborze rosyjskim. Podstawowym dokumentem w tym […]

Skromni, zdolni, odważni

Moja parafia Kocierzew, licząca 3 tysiące mieszkańców, wydała w okresie międzywojennym dwóch, a po wojnie dziesięciu kapłanów. Jako jeden z najstarszych parafian wspominam tu czterech z tych 12 księży, których znałem, a którzy odeszli do Pana. Tym wspomnieniem chciałbym oddać cześć wszystkim kapłanom.  Oni wszyscy na początku swojej życiowej  drogi […]

Stan wojenny w Chruślinie

  W grudniu minęła kolejna rocznica stanu wojennego. Ks. Zbigniew Skiełczyński napisał żartobliwą książeczkę pt. „Stan Wojenny w Łowiczu na wesoło”. Jej fragmenty ukazały się w prasie łowickiej. W rozdziale „Czołgiści na plebanii” poniosła jednak autora fantazja i mocno przerysował wydarzenia. Kiedy mówiłem mu o tym, wyznał, że trzeba będzie […]

Towarzysz, nie strzelaj!

Banasik Władysław – zasłużony nauczyciel o głębokiej zweryfikowanej w praktyce wiedzy pedagogicznej, działacz społeczny, prawdziwy humanista i rzetelny patriota. Urodził się 19 kwietnia 1914 roku w Pła skocinie gm. Kompina, pow. Łowicz. Rodzice jego byli ludźmi o głębokich tradycjach chrześcijańskich i patriotycznych. Jako młody chłopiec często słuchał opowiadań rodziców o […]

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2005

Od 15 czerwca znane są wyniki egzaminu gimnazjalnego, który uczniowie klas III pisali 5 i 6 maja. Egzamin ten, identyczny w całej Polsce, umożliwia sprawdzenie umiejętności, jakie uczniowie posiedli po 9 latach nauki w szkołach obowiązkowych. W tym roku, aby dodatkowo zapewnić uczciwość podczas pisania, nie tylko na salach byli […]

Gimnazjum – konkursy przedmiotowe 2005

Niektórzy uczyli się od ubiegłego roku, innym starczyło kilka intensywnych tygodni, ale bez pracy nie osiągnęliby nic. Uczniowie ostatnich klas gimnazjów rywalizowali, najpierw na etapie szkolnym, potem rejonowym, by dostać się do etapów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Najlepsi zdobyli tytuł laureata – co oznacza, że umieli co najmniej 90% tego, o […]

Książę Janusz

  Życie i działalność Księcia Janusza Radziwiłła (1880-1967). W toku opracowania w 1998 r. dziejów łowickiego rolnictwa i ogrodnictwa zdołałem ustalić na podstawie książki Jana Wegnera „Nieborów” (1957 r.), że latyfundium Nieborów, własność Michała Radziwiłła i jego syna Zygmunta, obejmująca 11.750 mórg, było zadłużone. Ratowało się wyprzedażą dóbr kultury, roślinności […]

Zawsze była miska i mydło

Swoje wspomnienia ze szkół w Błędowie i w Chąśnie spisał Edward Klimkiewicz Wieś Błędów składa się ze starej wsi i kilku kolonii luźno zabudowanych. W starej wsi po odzyskaniu niepodległości przez Polskę po pierwszej wojnie światowej powstała szkoła. Szkoła ta mieściła się w drewnianym budynku krytym słomą. Szkoła składała się […]

Łowiczanin Roku 2004 – Krzysztof Kaliński w opiniach kombatantów

Łowiccy Sybiracy, byli członkowie Szarych Szeregów i żołnierze Armii Krajowej corocznie do kilkunastu lat uczestniczą w spotkaniach w I Liceum Ogólnokształcącym imienia Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. Inicjatorem nawiązania takiej współpracy był Krzysztof Kaliński, dla którego takie spotkania są okazją do przeprowadzenia lekcji żywej historii. W dowód uznania w roku 1997 […]

Łowiczanin Roku 2004 – Krzysztof Kaliński. Rozmawiał z nami.

O Krzysztofie Kalińskim mówią absolwenci liceum, jego wychowankowie  i laureaci ogólnopolskich konkursów, do których on ich przygotowywał. Ewa Motylewska, uczennica klasy, której wychowawcą był Krzysztof Kaliński, a obecnie studentka prawa Uniwersytetu Warszawskiego tak zapamiętała swojego profesora – Na początku uderzyło mnie i pozostałych uczniów klasy to, że już we wrześniu […]

Łowiczanin Roku 2004. Przewodniczący Rady

Radni miejscy o Krzysztofie Janie Kalińskim – Są tacy, którzy zarzucają przewodniczącemu Kalińskiemu, że jest przez wiele osób tytułowany profesorem. Nawet zdarzyła się taka żartobliwa sytuacja, której byłem świadkiem, a dotyczyła tego, że inna osoba stwierdziła, że też przecież uczy w szkole, a tak tytułowana nie jest… – opowiada szef […]

Krzysztof Jan Kaliński – nauczyciel i wychowawca, Łowiczaninem Roku 2004.

Komunikat Kapituły Tytułu Łowiczanina Roku   W środę 3 listopada 2004 roku zebrała się na swym pierwszym posiedzeniu Kapituła Tytułu Łowiczanina Roku, nadawanego od 1998 roku przez redakcję Nowego Łowiczanina. Do pracy w Kapitule zaproszenie ze strony redakcji otrzymali wszyscy dotychczasowi laureaci tytułu: – biskup senior łowicki Alojzy Orszulik, Łowiczanin […]

Uroda życia. Łowiczanin Roku 2004 nie narzeka na nic. Życie jest piękne, choć wymaga pracy – zdaje się mówić.

Był początek czerwca roku 1957, gdy do Urzędu Gminy w Chąśnie przyszedł Józef Kaliński, gospodarz z Błędowa, zgłosić urodzenie swego trzeciego z kolei dziecka, synka, któremu rodzice zamierzali nadać imię Jan. Przyznał, że potomek, urodzony w domu, jeden z ostatnich w naszej okolicy, którzy w taki sposób przyszli na świat, […]

Romantycznie znaczy normalnie Rodzina Łowiczanina Roku jest normalna, ciepła, polska. Pięcioro dzieci dodaje jej uroku.

Alicja Jankowska, młoda germanistka  z Tkaczewa, słyszała sporo o Krzysztofie Kalińskim od jego uczniów od pierwszego dnia, gdy przyszła do szkoły we wrześniu 1987 roku. Lubili go. Nie wiedziała jeszcze wtedy, że już zanim przyszła, ówczesny dyrektor Oleśkiewicz powiedział mu: – Tu przyjdzie taka jedna Jankowska, ty się nią zainteresuj… […]

Radość, bunt i wytrwałość. Kim był dla nich Kaliński opowiadają jego uczniowie z czasów, gdy nie wszystko wolno było mówić – a Profesor mówił.

Magda Chojecka, dziś pani mecenas Magdalena Chojecka-Sobczak, szła do liceum z niepokojem. Mało tego, była zrozpaczona. Czuła się humanistką, chciała dostać się do klasy o profilu humanistycznym, a tymczasem w roku 1984, gdy miała zacząć szkołę średnią, okazało się, że w „Chełmońskim” tak sprofilowana klasa nie powstanie. Podobno nie było […]

„Środek Polski” zdobył uznanie

Książka pt. „Środek Polski” autorstwa Stanisława Cisaka, zawierająca zarysy monograficzne gmin: Bedlno, Bielawy, Góra Św. Małgorzaty, Krzyżanów, Piątek i Zgierz została wyróżniona drugim miejscem przez jury zebrane 27 maja br. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi i na uroczystości wręczenia nagrody „Złoty Ekslibris WiMBP […]