Najnowsze wiadomości

Dr Józef Twarowski – pierwszy Komisarz Rządu Polskiego w Łowiczu

Każdego roku Oddział PTTK w Łowiczu organizuje w Mogiłach przy pomniku powstańców 1863 r. uroczystości upamiętniające bitwę pod Bolimowem, stoczoną z Rosjanami przez oddział Władysława Stroynowskiego. Odprawiana jest Msza Święta za poległych, ksiądz proboszcz z parafii w Bolimowie głosi okolicznościowe kazanie, a po spożytym posiłku przy ognisku, wszyscy ruszają pieszo […]

Rok 1807

Poczet burmistrzów miasta Łowicza Przed 200. laty Łowicz przeżywał wielkie chwile. Z rozkazu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego wyznaczono Łowicz na miejsce zgromadzenia pospolitego ruszenia. Formowane tu oddziały kawalerii narodowej zasiliły wkrótce tworzoną armię Księstwa Warszawskiego. Po zwycięstwach armii francuskiej nad wojskami pruskimi jesienią 1806 r. otworzyły się szanse zrzucenia jarzma […]

Ten, który wszystkim serce swe otwiera

W ostatnich latach jednym z ważniejszych tematów dyskursu publicznego w Polsce stał się stosunek Polaków do Żydów w czasie II wojny światowej. Zapoczątkował go film „Sąsiedzi” Agnieszki Arnold i książka Jana Tadeusza Grossa pod tym samym tytułem.   Są one nie tylko przerażającym opisem zagłady polskich Żydów, ale także oskarżeniem […]

Łowicka młodość Teodora Goździkiewicza

O łowickich latach pisarza – jego nauce w seminarium nauczycielskim oraz literackich debiutach – pisze prof. Dobiesław Jędrzejczyk W ubiegłym roku minęła setna rocznica urodzin Teodora Goździkiewicza, znakomitego pisarza, eseisty i publicysty wieloletniego redaktora „Tygodnika Kulturalnego”. Jego książki, w których z wielką maestrią kreślił tak bliski sobie świat ludzi i […]

Łowicz zacofany, ale obywatelski

Aleksander Nieczajew nie zdobył wśród mieszkańców sympatii, jaką się cieszył jego poprzednik na stanowisku prezydenta, Leon Gołębiowski. Był ostatnim rosyjskim urzędnikiem kierującym magistratem i ostatnim, noszącym tytuł prezydenta Łowicza. Początek XX wieku przyniósł znaczące zmiany w strukturze demograficznej i rozwoju cywilizacyjnym Łowicza. W ciągu pół wieku od upadku powstania styczniowego […]

Na tropie łowiczan aresztowanych przez NKWD w styczniu 1945 roku

Zapytany niedawno przez znajomego, co sądzę o projekcie ustawy dotyczącej likwidacji symboli i pomników sowieckiego panowania, odpowiedziałem: „Bardziej od nich martwi mnie, że nie osądzono dotąd zbrodni sowieckich na Polakach”. O jednej z nich, całkiem zapomnianej, piszę poniżej. Łowicz opanowali Sowieci w ramach styczniowej ofensywy wiślańsko-odrzańskiej 1. Frontu Białoruskiego. Późnym […]

Analiza wyników testu po szkole podstawowej 2007

W Szkole Podstawowej nr 2  w Łowiczu sprawdzian pisało w tym roku 71 uczniów z trzech klas. Średnia całej szkoły wynosiła 30,52 – co daje 76,3% wykonanych prawidłowo zadań. – Dzieci dzisiaj usłyszą wyniki sprawdzianu, ale już wcześniej miały świadomość, że wypadł dobrze. Jesteśmy zadowoleni z wyników sprawdzianu – powiedziała […]

Gimnazjum – konkursy przedmiotowe 2007

Tylko ośmiu laureatów i 12 finalistów konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów pochodzi w tym roku z powiatu łowickiego. W ubiegłych latach bywało więcej. Uczniowie gimnazjum mogli wziąć udział w konkursach przedmiotowych, w których stawką było – w przypadku zdobycia tytułu laureata ponad 90 % dobrych odpowiedzi w finale wojewódzkim konkursu – […]

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2007

Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu Najlepsze wyniki uzyskali: Kacper Piorun – 94 pkt., Mateusz Majorek – 92 pkt. i Grzegorz Waligórski – 89 pkt. 21 osób osiągnęło wynik powyżej 80 pkt. Dyrektor Przemysław Jabłoński cieszy się, że dobry wynik został utrzymany, że metody pracy przyjęte w tej placówce dają […]

Spełniliście chlubnie swe zadania

Rozwiązanie Armii Krajowej w Obwodzie “Łyska” – w relacji jego dowódcy, ppłk. Lucjana Zielińskiego – Honorowego Obywatela Łowicza. Publikowany fragment pochodzi z maszynopisu złożonego w 1991 r. w Bibliotece UŁ, rps 7010.   Na terenach lewobrzeżnej Wisły ofensywa zimowa Rosjan była tak szybka i gwałtowana, że zaskoczyła nie tylko Niemców, […]

Kuźnia

W tym roku mija 65. rocznica powstania Armii Krajowej. Z tej okazji publikujemy obszerne fragmenty opracowania Jana Zendlewicza o placówce AK w majątku Mroga, działającej na zachodnich rubieżach powiatu łowickiego. Majątek ziemski Mroga położony jest przy głównej drodze prowadzącej z Łęczycy przez Piątek do Łowicza. W czasie okupacji niemieckiej był […]

Wierny tradycji i kulturze Księżaków

O książce Dobiesława i Sławomira Jędrzejczyków, poświęconej pamięci ojca Kazimierza – nauczyciela, wychowawcy, dyrektora LO w Zdunach, pisze Marek Wojtylak Do rzadkości dziś należą książki poświęcone zasłużonym łowickim nauczycielom i wychowawcom. O ich życiu i dokonaniach dowiadujemy się najczęściej tylko z krótkich biogramów zamieszczanych w monografiach i biuletynach szkolnych. Tymczasem […]

Łowiczanin Roku 2006 – Kamil Sobol

Były włoskie piosenki, raper śpiewający przyzwoity tekst, popisy łowickiej sekcji taekwondo, a wszystko działo się w Galerii Browarna w Łowiczu 2 stycznia 2007 roku, podczas uroczystości wręczenia tytułu Łowiczanina Roku 2006 Kamilowi Sobolowi, 25-letniemu sportowcowi, który w hołdzie dla Jana Pawła II przepłynął w ubiegłym roku kajakiem z Wenecji do […]

Komunikat Kapituły Tytułu Łowiczanina Roku 2006

Kapituła tytułu Łowiczanina Roku 2006 zebrała się 15 grudnia 2006.Obecni byli wszyscy członkowie kapituły: bp. Alojzy Orszulik, Wacław Witwicki, Andrzej Biernacki, Adam Ruta, Kazimierz Urbanek, Jan Dąbrowski, Krzysztof Kaliński, ks. Wiesław Frelek i Wojciech Waligórski.   Zgłoszono 2 kandydatury do tytułu. W trakcie dyskusji nad kandydaturą, która ostatecznie została przyjęta, […]

Kamil Sobol – Łowiczanin Roku 2006 – Triumf woli, wiary i pokory

Łowiczaninem Roku 2006 został człowiek młody, który innym młodym udowadnia, że marzenia się spełniają, gdy jesteśmy gotowi ciężko pracować, by je urzeczywistnić. Przed ponad dwoma laty, po powrocie ze spływu Wisłą od jej źródeł do morza, młodemu kajakarzowi chodziły po głowie Włochy, w których dane mu było już raz być. […]

Z kapitana na prezydenta

Od dzisiejszego numeru rozpoczynamy stały cykl prezentujący sylwetki burmistrzów Łowicza. Ich postacie będą pretekstem do pokazania ważniejszych wydarzeń w dziejach naszego miasta i samorządu, jego dokonań i słabości. Nasz cykl rozpoczynamy od postaci Kajetana Bartoszewicza, prezydenta miasta w latach 1822-1824. W„Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego” z 26 kwietnia 1819 r. (nr […]

Okupacyjna Zduńska

Fragment z niepublikowanego dotąd maszynopisu pt. „Skąd nasz ród”, zmarłego przed pięciu laty por. Mieczysława Rosińskiego ps. „Baśka” – komendanta Rejonu „Tartak” i kierownika Kedywu w Obwodzie AK „Łyska” w Łowiczu Łączność w okresie okupacji to zasadniczo odrębny rozdział w historii konspiracji. Skomplikowany i niebezpieczny. Ograniczone możliwości i środki do […]

Maria Dąbrowska w Zduńskiej Dąbrowie

Była tu dwa razy, za każdym razem w innych okolicznościach – ale zawsze te dni dobrze wspominała – o pobycie wielkiej polskiej pisarki pisze prof. Dobiesław Jędrzejczyk Przed czterdziestu jeden laty, 19 maja  1965 r. zmarła Maria Dąbrowska, znakomita pisarka, autorytet moralny wielu pokoleń Polaków. W latach 30. ubiegłego wieku […]

Śladem tablicy nagrobkowej

Sylwetka porucznika Teodora Tadeusza Sołtyszewskiego – żołnierza tułacza, więźnia sowieckich łagrów, uczestnika walk pod Monte Cassino. Jest jednym z wielu, którego przeżycia  z wojny 1939-1945 przez ponad 40 lat stanowiły temat „tabu”.  Przemijający czas zaciera ślady po najbliższych, a w pamięci współziomków zanikają dowody o jego istnieniu. Uważam więc za […]

Uważał procesję Bożego Ciała za coś najpiękniejszego na świecie

O religijności Józefa Chełmońskiego pisze Piotr Szczepankowski -Chełmoński. Józef Chełmoński, wielki Polak i malarz  (1849-1914), był człowiekiem głęboko religijnym. Wychował się w domu, w którym wiara ojców była na pierwszym miejscu. Dlatego mówił z zachwytem o nauce Chrystusa oraz rozczytywał się w pismach znanych mistyków. Pia Górska, biografka malarza, podaje, […]

Chór z Bochenia na antenie Polskiego Radia

Teodor Goździkiewicz po ukończeniu łowickiego seminarium nauczycielskiego pracował w latach 1924-1927 jako nauczyciel w Kompinie. W 1927 roku został kierownikiem szkoły powszechnej w Bocheniu, pełniąc tę funkcję aż do roku 1946. Był nie tylko świetnym pedagogiem, lecz także animatorem życia społecznego i kulturalnego, a w czasie okupacji organizatorem zbrojnej walki […]

Rzemiosło łowickie w okresie międzywojennym

Nowe zasady funkcjonowania rzemiosła Jak już wspomniano w pierwszej części artykułu, 7 czerwca 1927 roku Sejm RP uchwalił „Prawo Przemysłowe”, a Prezydent w dniu 16 grudnia wydał w tej sprawie rozporządzenie i od tego czasu prawo to obowiązywało w całej Polsce. Dział IX Polskiej Ustawy Przemysłowej posiadał artykuły od 141 […]

Skrzynka granatów

Jak tylko w trzecim tygodniu września 1939  umilkły działa nad Bzurą, ludzie wyszli na pobojowisko. Na zabagnionych nadrzecznych łąkach, przez które z determinacją szturmowała polska piechota, leżało wiele porzuconej broni. Zbierali ją chłopi z Kompiny, Ostrowca, Bednar i innych podłowickich wiosek. Karabiny, granaty, amunicję ludzie kryli głęboko w stogach siana, […]