Najnowsze wiadomości

Trasy turystyczne rowerowe

Szlak Książęcy (13 km) Łowicz – Zielkowice – Arkadia – Nieborów.   Szlak Szable i bagnety (101 km) Łowicz – Bednary – Nieborów – Bełchów – Łyszkowice – Czatolin – Domaniewice – Krępa – Dąbkowice Górne – Chruślin – Wojewodza – Zgoda – Bielawy – Walewice – Sobota – Urzecze […]

Trasy turystyczne piesze

Trasa Łowicz – Domaniewice (17 km) W Łowiczu zwiedzamy jego główne zabytki. Na trasie przechodzimy przez miejscowości, które w przeszłości miały typowo łowicką zabudowę. W Domaniewicach zwiedzamy kościół i sanktuarium.  Łowicz – Jastrzębia – Pilaszków – Dąbkowice Górne – Jezioro Okręt – Błota Krępskie – Domaniewice. Powrót z przystanku PKS z Domaniewic. […]

Szlaki turystyczne na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

Szlaki turystyczne na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i okolic (numeracja nadana przez Zarząd Główny PTTK): 1. (kolor zielony, oznakowany) SK 1343 z  Skierniewice Rawka PKP – Budy Grabskie – Pracownie Terenowe BPK i RCEE – Joachimów Mogiły – Tartak Bolimowski – Jesionka – Radziejowice.  Długość ok. 53 km, pieszy. 2. (kolor […]

Parafia Narodzenia NMP w Starym Waliszewie

Historia:Kościół drewniany, na planie krzyża, został zbudowany w 1763 roku z fundacji Adama Lasockiego. Dzwonnica drewniana konstrukcji słupowej, pokryta dachem namiotowym. Proboszcz: Ks. mgr Arkadiusz Grodzicki (1965-1989-2002) Msze Święte w niedziele i święta: 8.15, 9.30, 11.30Msze Święte w dni powszednie: 17.00, 17.30 (w okresie zimowym 8.00, 8.30) Nabożeństwa:Majowe, Czerwcowe, Różańcowe […]

Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Głownie

Historia:Budowę kościoła projektu Mirosława Rybaka rozpoczęto w 1983 roku. W 1984 został wmurowany kamień węgielny. Proboszcz: Ks. mgr lic. Tomasz Trzciński (1964-1990-1998)Wikariusz: Ks. dr Sławomir Wasilewski (1970-1996-2006) Msze Święte w niedziele i święta: 8.00, 9.30, 11.30, 16.00Msze Święte w dni powszednie: 17.00, 17.40 Nabożeństwa:Majowe, Czerwcowe, Różańcowe – po Mszy Św. […]

Parafia św. Andrzeja Apostoła i św. Małgorzaty w Dmosinie

Historia:Kościół został zbudowany w 1728 roku, konsekrowant w roku 1761. Spłonał w 1914, a w 1918 został odbudowany. Pierwotnie jednonawowy, został rozbudowany w latach 1927-1928. Proboszcz: Ks. mgr lic. Tadeusz Jaros (1965-1990-2006)Wikariusz: Ks. mgr Michał Wasilewski (1982-2008-2009)Wikariusz: Ks. mgr Karol Chrapulski (1983-2008-2008) Msze Święte w niedziele i święta: 7.30, 9.00, […]

Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach

Historia:Pierwszy drewniany kościół zbudowano przed 1357 rokiem. Słonął na początku XVI wieku, a nową świątynie zbudował ks. Trojan ze Śleszyna w 1525 roku. W 1715 roku przebudowany, w 1919 rozebrany. Obok niego w 1910 rozpoczęto budowę nowego Kościoła, a zakończono w roku 1921. Kaplica – Sanktuarium p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi […]

Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Łowiczu

Historia:Kosciół był ufundowany w 1100 roku przez ksiecia rezydujacego na Mazowszu (prwadopodobnie Wladyslawa Hermana), potem zostal rozbudowany przez arcybiskupów gnieznienskich. 25 kwietnia 1433 roku zostal podniesiony do rangi kolegiaty. Barokowy kosciól swój wyglad uzyskal w XVII wieku po przebudowie zarzadzonej przez abpa Macieja Lubienskiego i wykonanej przez Andrzeja i Tomasza […]

Kościół rektorski (akademicki) p. w. św. Leonarda

Historia:Dawniej drewniany, w 1635 roku murowany, kosciól z fundacji aptekarza Andrzeja Cebrowskiego. Wnetrze zostało wypalopne w 1939 roku. Zrekonstruowany w części murowanej staraniem ks. proboszcza Józefa Wieteski w latach milenium chrztu Polski. Msze Święte w niedziele i święta: 10.00 Adres:al. Sienkiewicza 1, 99-400 Łowicz

Kościół rektorski (O. Pijarzy), p. w. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha

Historia:Kosciół został zbudowany w latach 1672-1680 z fundacji Jana Szamowskiego (kasztelana gostynskiego), Wojciecha Zimnego (chlopa z Bobrownik) oraz innych darczyńców; rozbudowany z fundacji arcybiskupa Michała Radziejowskiego w XVII/XVIII wieku. Konsekracja Koscioła miała miejsce w lipcu 1749 roku. Gospodarzami kościoła i Kolegium od 1668 roku są Ojcowie Pijarzy. W 1831 w […]

Nieborów

Kościół ufundowany został w 1419 roku przez Nieborowskich. W XVII wieku został odrestauraowany. Nowa światynia została wzniesiona w 1717 rok. Obecny kosciół został zbudowany z funduszy księcia Zgmunta Radziwiłła i ofiar parafian w latach 1871-83. Konsekrowany dnia 5 czerwca 1887 roku przez abp Wincentego Chościaka Popiela. Cmentarz rzymskokatolicki, 2 poł. […]

Bąków

Wieś z 1345 roku. Pierwszy kościół ufundował abp gnieźnieżski Jarosław Bogoria Skotnicki. Następny kosciół z kamienia polnego i cegły ufundował ks. Stanisław Krajewski. Obecny neogotycki kosciół został pobudowany w latach 1912-1928. Konsekrowany w dniu 12 lipca 1931 roku przez bp Stanisława Galla. Wyposażenie z  XVII-XVIII wieku. Park Dworski w Bogorii […]

Bełchów

Pierwszy kosciół istniał przed 1548 rokiem. W 1755 kosciół odnowiono i dobudowano wieże i zakrystię. Przetrwał on do roku 1826. Obecny murowany kościół został wzniesiony w latach 1865-1867. Poświęcenia dokonał ks. Maciej Wołowicz dnia 21 sierpnia 1867 roku, a konsekracji abp Wincenty Chościak Popiel dnia 7 czerwca 1887 roku.

Bielawy

Dawniej miasto, które słynęło z dobrego piwa, obecnie wieś z zachowanym układem urbanistycznym. Kosciół gotycki wzniesiony w pierwszej połowie XV wieku. W latach 1929-1930 założono na kościele murowane sklepienie żebrowo-krzyżowe oraz dobudowano kruchty i chór muzyczny. W 1932 roku Zofia Baudouin de Courtenay wykonała polichromie. We wnętrzu znajdują się trzy […]

Boczki Chełmońskie

Miejsce urodzenia malarza Józefa Chełmońskiego w 1849 roku. Kościół murowany, zbudowany w latach 1985-1987 z fundacji wspólnoty parafialnej. Konsekracji dokonał Prymas Polski Kardynał Józef Glemp. Kaplica p.w. św. Michala Archanioła i św. Rocha – drewniana, o zrębowej konstrukcji. Została wybudowana w latach 1760 – 1761 staraniem Kapituły Łowickiej. W dniu […]

Borów

Dwór Grabskich – miejsce urodzin Władysława Grabskiego, premiera Polski. Powstał około 1910 roku. Obecnie mieszczą się w nim mieszkania i biura. Park powstał w latach 1924-1926, prace nad nim nigdy nie zostały ukończone.

Chruślin

Pierwszy kościół powowstał w XIV wieku staraniem abp Mikołaja Dzierzgowskiego, Prymasa Polski. Odnowiony w 1868 roku z inicjatywy Marcina Flisa, gospodarza ze wsi Bochen.Kosciół gotycko-renesansowy, murowany z cegły, orientowany, ukończony w 1556 roku. Jego konsekracji dokonał abp Mikołaj Dzierzgowski. Obok kościoła dzwonnica murowana z XIX wieku.

Domaniewice

Kościół p.w. Św. Bartłomieja ApostołaPierwszy drewniany kościół zbudowano przed 1357 rokiem. Słonął na początku XVI wieku, a nową świątynie zbudował ks. Trojan ze Śleszyna w 1525 roku. W 1715 roku przebudowany, w 1919 rozebrany. Obok niego w 1910 rozpoczęto budowę nowego Kościoła, którą zakończono w roku 1921. Kaplica – Sanktuarium […]

Kiernozia

Kościół gotycki w swojej pierwotnej formie pochodzi z XIV wieku, lecz wielokrotnie był przebudowywany i posiada dobudówki z poźniejszych okresów. Na uwagę zasługuje plaskorzeźba, kamienna chrzecielnica datowana na 1519 rok.

Kompina

Cmentarz wojenny w Kompinie z 1939 r. głównie żołnierzy 26 Dywizji Piechoty Armii “Pomorze” (bitwa nad Bzurą).

Łyszkowice

Zabytkowy układ przestrzenny dawnego klucza łyszkowickiego, obejmujący 18 wsi, uznawany za zabytek klasy krajowej.

Maurzyce

Skansen przedstawiający łowicką wieś z XVIII/XIX (wieś pańszczyźniana) i z XIX/XX (wieś pokomasacyjna) Most na Słudwie (1928-1929) – zabytek klasy “0”. Pierwszy na świecie most drogowy spawany wg projektu inż. Stefana Bryły.

Arkadia

Historia: Ogród romantyczny został założony przez Helenę Radziwiłłową, żonę Michała Hieronima Radziwiłła, właściciela Nieborowa. Park został nazwany Arkadią, co odnosiło się do mitu o greckiej krainie szczęścia i miłości. Jednak głównym motywem parku była nieuchronność śmierci, spowodowane to było tragedią osobistą założycielki – śmierć jej 3 córek. Po odnalezieniu odpowiedniego […]