Najnowsze wiadomości

Kamil Sobol – Łowiczanin Roku 2006 – Triumf woli, wiary i pokory

Łowiczaninem Roku 2006 został człowiek młody, który innym młodym udowadnia, że marzenia się spełniają, gdy jesteśmy gotowi ciężko pracować, by je urzeczywistnić. Przed ponad dwoma laty, po powrocie ze spływu Wisłą od jej źródeł do morza, młodemu kajakarzowi chodziły po głowie Włochy, w których dane mu było już raz być. […]

Z kapitana na prezydenta

Od dzisiejszego numeru rozpoczynamy stały cykl prezentujący sylwetki burmistrzów Łowicza. Ich postacie będą pretekstem do pokazania ważniejszych wydarzeń w dziejach naszego miasta i samorządu, jego dokonań i słabości. Nasz cykl rozpoczynamy od postaci Kajetana Bartoszewicza, prezydenta miasta w latach 1822-1824. W„Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego” z 26 kwietnia 1819 r. (nr […]

Okupacyjna Zduńska

Fragment z niepublikowanego dotąd maszynopisu pt. „Skąd nasz ród”, zmarłego przed pięciu laty por. Mieczysława Rosińskiego ps. „Baśka” – komendanta Rejonu „Tartak” i kierownika Kedywu w Obwodzie AK „Łyska” w Łowiczu Łączność w okresie okupacji to zasadniczo odrębny rozdział w historii konspiracji. Skomplikowany i niebezpieczny. Ograniczone możliwości i środki do […]

Maria Dąbrowska w Zduńskiej Dąbrowie

Była tu dwa razy, za każdym razem w innych okolicznościach – ale zawsze te dni dobrze wspominała – o pobycie wielkiej polskiej pisarki pisze prof. Dobiesław Jędrzejczyk Przed czterdziestu jeden laty, 19 maja  1965 r. zmarła Maria Dąbrowska, znakomita pisarka, autorytet moralny wielu pokoleń Polaków. W latach 30. ubiegłego wieku […]

Śladem tablicy nagrobkowej

Sylwetka porucznika Teodora Tadeusza Sołtyszewskiego – żołnierza tułacza, więźnia sowieckich łagrów, uczestnika walk pod Monte Cassino. Jest jednym z wielu, którego przeżycia  z wojny 1939-1945 przez ponad 40 lat stanowiły temat „tabu”.  Przemijający czas zaciera ślady po najbliższych, a w pamięci współziomków zanikają dowody o jego istnieniu. Uważam więc za […]

Uważał procesję Bożego Ciała za coś najpiękniejszego na świecie

O religijności Józefa Chełmońskiego pisze Piotr Szczepankowski -Chełmoński. Józef Chełmoński, wielki Polak i malarz  (1849-1914), był człowiekiem głęboko religijnym. Wychował się w domu, w którym wiara ojców była na pierwszym miejscu. Dlatego mówił z zachwytem o nauce Chrystusa oraz rozczytywał się w pismach znanych mistyków. Pia Górska, biografka malarza, podaje, […]

Chór z Bochenia na antenie Polskiego Radia

Teodor Goździkiewicz po ukończeniu łowickiego seminarium nauczycielskiego pracował w latach 1924-1927 jako nauczyciel w Kompinie. W 1927 roku został kierownikiem szkoły powszechnej w Bocheniu, pełniąc tę funkcję aż do roku 1946. Był nie tylko świetnym pedagogiem, lecz także animatorem życia społecznego i kulturalnego, a w czasie okupacji organizatorem zbrojnej walki […]

Rzemiosło łowickie w okresie międzywojennym

Nowe zasady funkcjonowania rzemiosła Jak już wspomniano w pierwszej części artykułu, 7 czerwca 1927 roku Sejm RP uchwalił „Prawo Przemysłowe”, a Prezydent w dniu 16 grudnia wydał w tej sprawie rozporządzenie i od tego czasu prawo to obowiązywało w całej Polsce. Dział IX Polskiej Ustawy Przemysłowej posiadał artykuły od 141 […]

Skrzynka granatów

Jak tylko w trzecim tygodniu września 1939  umilkły działa nad Bzurą, ludzie wyszli na pobojowisko. Na zabagnionych nadrzecznych łąkach, przez które z determinacją szturmowała polska piechota, leżało wiele porzuconej broni. Zbierali ją chłopi z Kompiny, Ostrowca, Bednar i innych podłowickich wiosek. Karabiny, granaty, amunicję ludzie kryli głęboko w stogach siana, […]

Pilnowały roboty – i wyszło

Jak wyglądała inseminacja krów pięćdziesiąt lat temu w Łowickiem, wspomina Wacław Rybus. Który ma być, prawdziwy czy szklany? –  z takim pytaniem zwracał się do rolników przybyłych z krowami, gotowymi do zacielania, Jan Makowski ze wsi Klewków w roku 1957, prowadzący punkt kopulacyjny buhaja i już przeszkolony na inseminatora. Jesienią […]

Tego ci Prezesie, młodzi chłopi życzą…

Dwudziesta piąta rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w gminie Kocierzew Południowy. Z jakiej gleby „Solidarność” wyrastała – wspomina Franciszek Buczek. W dniu 3 maja 2006 roku obchodziliśmy w Polsce święto NMP Królowej Polski, 350 rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza i 250 rocznicę Konstytucji 3 Maja. My […]

Zdarzenia ludzi Kompiny i okolic

Kompina otrzymała przywilej lokacyjny przenoszący wieś na prawo średzkie w 1345 roku od arcybiskupa Jarosława Skotnickiego razem ze wsią Zabostów Duży. Przywilej opatrzony był dwiema pieczęciami: arcybiskupią i kapituły gnieźnieńskiej, istniał jeszcze w 1512 roku. Fundatorem kościoła w Kompinie w 1445 roku był arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot, urodzony we wsi […]

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2006

W tym roku średnia województwa łódzkiego ogółem wyniosła 55,28 pkt. (na 100 możliwych), w tym z części humanistycznej 30,95 pkt (na 50 możliwych) oraz z części przyrodniczo-matematycznej 24,33 pkt (też na 50 możliwych). Średnia powiatu łowickiego jest wyższa niż średnia województwa i wynosi 57,65 pkt, z części humanistycznej to 31,44 […]

Gimnazjum – konkursy przedmiotowe 2006

Nasi laureaci pracowali ciężko, ale było warto. Przedstawiamy sylwetki tych uczniów z gimnazjów z naszej okolicy, którzy w zakończonych niedawno wojewódzkich finałach konkursów przedmiotowych zdobyli tytuły laureatów.   Logika pociąga   Uczennica klasy IIIe Gimnazjum nr 1 w Łowiczu Anna Szewczyk zdobyła tytuł laureatki konkursu geograficznego oraz finalistki konkursu matematycznego. […]

Analiza wyników testu po szkole podstawowej 2006

Tegoroczny sprawdzian dla uczniów kończących naukę w szkołach podstawowych wypadł znacznie słabiej niż w ubiegłym roku. Po raz pierwszy też aż tak widocznie „przetasowały” się szkoły, których uczniowie napisali test najlepiej. No i najciekawsze: najlepsze cztery wyniki mają szkoły wiejskie. Przed szkołę pijarską z Łowicza wysunęły się szkoły podstawowe w […]

Akcja “M” Łowickich Szarych Szeregów

Sport w Łowiczu w okresie okupacji niemieckiej (1942-1945) ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej oraz udział w nim Szarych Szeregów. Łowicz był jednym z wielu niedużych miast powiatowych Drugiej Rzeczypospolitej. Szczycił się swą przeszłością oraz zachwycał turystów kolorystyką folkloru. Słynne barwne precesje łowickie w Święto Bożego Ciała ściągały turystów nawet zza […]

Po prostu Wiktoria Dzierżkowa

W wydanej z okazji 75. rocznicy pow stania Żeńskiej Szkoły Rolniczej w Dąbrowie Zduńskiej pracy zbiorowej, opublikowany tamże życiorys Wiktorii DZIERŻKOWEJ (1885-1961) zawiera, w widniejącym nad tekstem tytule: „WIKTORIA BOGUSZ-DZIERŻKOWA” błędne dane personalne, wymagające sprostowania.   Wiktoria DZIERŻKOWA była córką Katarzyny i Kazimierza WRóBLóW, a zatem nosiła panieńskie nazwisko WRóBLóWNA. […]

Rzemiosło łowickie w okresie międzywojennym

    W komisjach egzaminacyjnych zasia dali komisarze i władze zrzeszenia oraz dwóch rzeczoznawców. Do uzyskania niepodległości w rzemiośle krajowym i łowickim występowały dążenia do likwidacji funkcji komisarzy wyznaczanych przez burmistrzów i rozdzielenia izb na osobne: kupiecką, rzemieślniczą i przemysłową. Występowały też dążenia rzemiosła żydowskiego do organizowania własnych zrzeszeń. Pewną […]

Łowiczanin Roku 2005 – Ksiądz koordynator

Ks. Wiesław Frelek był w diecezji łowickiej koordynatorem Dnia Papieskiego, organizowanego co roku, w październikową niedzielę, najbliższą rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Ojca Świętego.   Dzień Papieski po raz pierwszy przeżywaliśmy 14 października w 2001 roku pod hasłem “Dzielmy się miłością”. W ubiegłym roku obchodziliśmy go piąty raz, po […]

Łowiczanin Roku 2005 ks. Wiesław Frelek – Nie patrzeć pod nogi, ale w górę

KSM – miejsce, w którym młodzi są u siebie. Na jednym ze spotkań rozmawialiśmy o wierze i wypłynął temat, że wiarę czasami się traci – opowiada przewodnicząca działającego przy parafii na Korabce Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Angelika Pałyga. – To znaczy, może nie tyle się traci, ile niby ona w nas […]

Łowiczanin Roku 2005 – Nie tylko odrobić lekcje

Dyrektor organizującego się w 1999 r. Gimnazjum nr 3 Tadeusz Rutkowski dowiedział się o nowym księdzu z notatki z Nowego Łowiczanina. Skierował się do niego, by ustalić kto zajmie się nauczaniem religii w gimnazjum.   – Zaskoczył mnie bardzo ciepłym, życzliwym przyjęciem i chęcią do współpracy ze szkołą. Od razu […]

Łowiczanin Roku 2005 – Pielgrzymi o swoim przewodniku

Ksiądz Wiesław Frelek został przewodnikiem najstarszej w Polsce, majowej pieszej pielgrzymki łowickiej na Jasną Górę w 2001 roku. Pielgrzymi twierdzą, że od te-go czasu wiele zmieniło się na lepsze. Pielgrzymka odżyła. Ksiądz Frelek wprowadził udogodnienia organizacyjne, ale przede wszystkim jest przewodnikiem duchowym rozmodlonych wędrowców.   Ksiądz Frelek to ksiądz dla […]

Łowiczanin Roku 2005 – ks. Wiesław Frelek. Człowiek nieustającej pomocy.

Proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Korabce w Łowiczu nie jest Łowiczaninem z pochodzenia. Urodził się na wschodnim Mazowszu, w okolicach Mińska Mazowieckiego. Gdy był już w seminarium, słyszał o Łowiczanach, że to ludzie, którzy wiedzą, czego chcą i nawet obawiał się, czy jeśli biskup skieruje go do pracy […]